Show simple item record

dc.contributor.advisorDanielsen, Inger Jorun
dc.contributor.authorGotvassli, Viktoria
dc.contributor.authorMikalsen, Silje
dc.date.accessioned2023-05-08T07:21:15Z
dc.date.available2023-05-08T07:21:15Z
dc.date.issued2022-05-04en
dc.description.abstractBakgrunn: Det var i løpet av praksis på barneavdelingen vi ble interessert i tema bruk av tvang mot barn. Vi har savnet kommunikasjon rundt bruken av tvang i kollegiet. Det har ført til at vi har hatt vakter hvor vi har gått hjem med dårlig samvittighet. Tvang blir ofte brukt daglig i praksis for gjennomføring av prosedyrer. Alltid for barnets beste. Barnesykepleieren skal beskytte barnet mot unødvendig bruk av tvang. Relevant forskning viser at temaet ikke snakkes nok om kollegialt. Vi ønsket derfor å undersøke hvilke erfaringer barnesykepleieren har med tvang, og hvordan de snakker om det kollegialt. Problemstilling: Hvilke erfaringer har sykepleierne i barneavdelingen med bruk av tvang, hvordan involveres foreldrene og hvordan kommuniserer sykepleierne med hverandre om tvangsbruk mot barn? Metode: Studien er en kvalitativ design inspirert av Malterud og Gadamers hermeneutikk. Studien gjennomførte seks semistrukturerte individuelle intervjuer av spesialsykepleiere med erfaringer fra barneavdeling. I analyseprosessen er Malteruds systematiske tekstkondensering benyttet, med noen tilpasninger. Resultater og konklusjon: Funnene beskrives i tre hovedtema. 1) Å handle mot barnets vilje. Her presenteres hvorfor det er i noen tilfeller er nødvendig å handle mot barnets vilje for å gjennomføre prosedyrer og undersøkelser. 2) Å samarbeide med barnet. Her snakker sykepleierne om hvordan de kan involvere barnet og foreldrene for å unngå bruk av tvang. 3) Å snakke om bruk av tvang. Her kommer det frem hvor viktig sykepleierne synes det er å snakke om tvang, og dele erfaringer og kunnskap med hverandre for å forebygge bruk av tvang. De snakker om viktigheten av å involvere barnet og familien. Gode forberedelse er viktig for alle involverte parter. I tillegg forteller sykepleierne hvordan de bearbeider tvangshendelser.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29140
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDSYP-3902
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titleSamtale om tvang på barneavdeling er nødvendigen_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)