Show simple item record

dc.contributor.advisorHanssen, Tove Aminda
dc.contributor.authorWaage, Ailin
dc.date.accessioned2023-05-08T11:42:13Z
dc.date.available2023-05-08T11:42:13Z
dc.date.issued2020-05-04
dc.description.abstractTittel: Faktorer som påvirker behandling av slagpasienter etter ankomst til sykehus – en litteraturstudie. Bakgrunn: Ved hjerneslag dør 1,9 millioner hjerneceller per minutt. Bruk av tid er avgjørende i denne fasen for å unngå hjerneskade eller potensiell død hos pasienten. Før reperfusjonsbehandling kan bli administrert, må det tas en computer tomografi (CT) for å utelukke at det er en hjerneblødning som forårsaker de nevrologiske symptomene. Hensikten med denne studien er å se hva forskningen peker på som faktorer som kan ha innvirkning på tidsbruk fra pasienten ankommer sykehus til CT er tatt. Metode: En litteraturstudie med systematisk tilnærming. Det er gjort systematiske søk etter litteratur som er egnet til å besvare problemstillingen. Relevant forskning ble nøye vurdert og kritisk analysert med hjelp av tilpassede sjekklister. Åtte forskningsartikler ble inkludert i studien og utgjorde dermed grunnlaget for studien. Resultat: Faktorer som påvirker tidsbruk fra hjerneslagpasienten ankommer sykehus til CT blir tatt kan oppsummeres i de fire hovedkategoriene; systemet, rammene rundt hjerneslagbehandling, medarbeiderne i teamarbeidet og opplæring. Det hyppigste funnet viste at implementering av sjekklister i slagmottak er viktig for å redusere tidsbruk. Organisering av CT i akuttmottak, og at CT var tilgjengelig ved ankomst, reduserte tid fra ankomst til CT. Felles situasjonsforståelse i slagteamet, tydelig ledelse ved slagalarm og opplæring og utdanning bidro også til redusert tidsbruk. Konklusjon: Utarbeidelse av bedre systemer og organisering, samt større fokus på utdanning og opplæring, kan bidra til å redusere tidsbruk i hjerneslagbehandling. Kunnskapsbasert praksis og forbedringsarbeid er essensielt ved forbedring av hjerneslagbehandling og bør etterstrebes i helsevesenet. Nøkkelord: Litteraturstudie, hjerneslag, tidsbruk, CT, tid til behandling.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29166
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDSYP-3902
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titleFaktorer som påvirker tid til behandling av hjerneslagpasienter etter ankomst til sykehus – en litteraturstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)