Show simple item record

dc.contributor.advisorRiise, Raymond
dc.contributor.authorStarbo, Jostein
dc.date.accessioned2023-05-12T05:38:53Z
dc.date.available2023-05-12T05:38:53Z
dc.date.issued2023-01-17en
dc.description.abstractFaget «Transportsystemer for Vann og avløpsteknikk» ved Institutt for Bygg, Energi og Material teknologi skal foreleses for første gang ved UiT Norges Arktiske Universitet våren 2023. For å utforme pensum i emnet vil denne oppgaven samle, analysere og søke å forbedre modeller fra følgende kilder og metoder: • Data fra utgitte lærebøker, rapporter eller tilgjengelig materiale. • Data fra aktuelle produsenter og leverandører. • Normer og regler samt «kutyme» eller beste praksis i bransjen. • Erfaringer fra undertegnede etter nærmere 30 år i industrien Faget skal i hovedsak belyse dagens kjente og vurdere fremtidige metoder og modeller for transport og forflytning av vann. Det være seg drikkevann, forurenset spillvann eller regn og snesmeltevann. Emner som nødvendigvis også i denne sammenheng belyses vil være vannets innhold og hvilken effekt det har på transport, drift og vedlikehold. I tillegg belyses elementer som har utslagsgivende effekter på bærekraftbegrepet, miljø og klima. Miljø endringer og effekt på både systematisk bruk og valg av løsninger, samt gravefrie metoder eller «NoDig». Dette virker å kunne gi store ringvirkninger både i forhold til både kostnadsbesparelser og reduserte utslipp av CO2 men også iht. drift, vedlikehold og utskifting av utstyr etter utgått levetid. Diskusjon rundt utfordringer i regelverk diskuteres sammen med beste praksis og modeller for utførelse av VA tekniske anlegg. Digitalisering innen vann og avløpsindustrien er så vidt startet, og det foregår mye arbeide for å samordne systemer og varierte modeller som omhandler SD anlegg med digitale målere, digitale kart med kontroll av avvik og hendelser. Bygnings Informasjons Modellering (BIM) som skal erstatte mye av dagens FDV systemer, hvor digitale kart skal inneholde informasjon om produkter, materialinnhold, og spesifikk informasjon angående disse. Begrensinger. Mange elementer som påvirker og er grunnlag for valg av materialer og systemer er bare enkelt belyst, da de er grunnleggende innført i andre kurs. Disse er: • Strømningslære eller fluidmekanikk. Viser kun de normerte beregningsmetoder for VA • Kilder , kvalitet av vann i kilder, klausulering og områderegulering. • Rensing og desinfeksjon av drikkevann. • Rensing av spillvann og resipientkontroll. • Private stikk og ledninger fra kommunalt anlegg til abonnent.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29183
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDBYG-3900
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Materialteknologi: 520::Bygningsmaterialer: 525en_US
dc.subjectVDP::Technology: 500::Materials science and engineering: 520::Building materials: 525en_US
dc.titleTransportsystemer, Vann og avløps -teknikken_US
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveno


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)