Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjørnerem, Åshild
dc.contributor.advisorSeeger Halvorsen, Dag
dc.contributor.authorStensen, Nina
dc.date.accessioned2023-06-01T16:25:28Z
dc.date.available2023-06-01T16:25:28Z
dc.date.issued2021-05-31en
dc.description.abstractInnledning. Formålet med oppgaven var å vurdere feilkoding av infeksjonsdiagnoser, forekomst av urinveisinfeksjoner, korioamnionitt, barselfeber og sårinfeksjon, samt risikofaktorer for disse infeksjonene hos gravide og/eller fødende kvinner ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø. Materiale og metode. Opplysninger ble registrert retrospektivt fra det elektroniske journalsystemet DIPS blant 280 gravide og fødende som ble behandlet ved Føde/barselavdelingen ved UNN, Tromsø i perioden 1.1.2014 til 31.12.2019. Diagnosekoder ble rekodet hvis de ikke var i overensstemmelse med kliniske opplysninger i pasientjournalene. Vi undersøkte om alder, fedme, paritet og etnisitet var assosiert med infeksjonene. Resultater. Totalt 78 av 247 (31,6 %) infeksjonsdiagnoser ble rekodet. Det var 24 som fikk kortvarig antibiotikaprofylakse uten at de hadde infeksjon, som hadde blitt kodet med infeksjonsdiagnose, og 32 hadde fått N-diagnoser som ikke skal brukes under svangerskap, fødsel og barseltid. Av 247 infeksjoner var 66 (26,7 %) cystitt under svangerskapet, 31 (12,5 %) urinveisinfeksjon etter forløsning, 37 (14,9 %) korioamnionitt, 70 (28,3 %) barselfeber og 22 (8,9 %) infeksjon i sår etter obstetrisk inngrep. Kvinner med alder ≥ 30 år kontra < 30 år hadde oftere urinveisinfeksjon etter forløsning (18,2 % kontra 7,4 %) og korioamnionitt (19,0 % kontra 11,5 %). Kvinner med kroppsmasseindeks (BMI) < 30 kg/cm2 kontra > 30 kg/cm2 hadde oftere barselfeber (32,7 % kontra 20,0 %). Førstegangsfødende hadde oftere cystitt under svangerskapet (36,6 % kontra 22,4 %), korioamnionitt (24,4 % kontra 10,6 %), men sjeldnere barselfeber (9,8 % kontra 38,5 %) enn flergangsfødende. Kvinner med ikke-europeisk etnisitet hadde sjeldnere barselfeber enn kvinner med europeisk etnisitet (15,6 % kontra 31,8 %). Konklusjon. Den medisinske kodingen bør forbedres ved å gi bedre opplæring av leger. Urinveisinfeksjoner utgjorde nesten halvparten av alle infeksjonene blant gravide og fødende, og aller vanligst var cystitt under svangerskapet. Både alder, BMI, paritet og etnisitet var assosiert med økt forekomst av utvalgte infeksjoner.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29309
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en_US
dc.titleKoding av infeksjonsdiagnoser, forekomst og risikofaktorer for urinveisinfeksjon, korioamnionitt, barselfeber og sårinfeksjoner.en_US
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveno


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel