Show simple item record

dc.contributor.advisorPaulgaard, Gry
dc.contributor.advisorWaal, Helge
dc.contributor.authorBjerke, Trond Nergaard
dc.date.accessioned2011-01-28T07:59:17Z
dc.date.available2011-01-28T07:59:17Z
dc.date.issued2010-01-14
dc.description.abstractI denne avhandlingen utforskes potensialet ved å bruke SMS og Internett-baserte selvhjelpsgrupper i behandling av rusavhengighet. Problemstillinger er: Hva er viktige aspekter i kommunikasjonen mellom rusavhengige pasienter og leger eller andre ansatte i helsevesenet? Hvordan opplever rusavhengige å bruke SMS og Internett-basert selvhjelpsgruppe i sin rehabiliteringsprosess? Hvilke fordeler og ulemper er knyttet til bruk av elektroniske medier i rehabiliteringsprosessen til rusavhengige? Det er benyttet kvalitative metoder i form av intervjuer, deltagende observasjon og innholdsanalyse av SMS meldinger og foruminnlegg på Internett. Resultatene indikerer at det å kommunisere ved hjelp av elektroniske medier kan gi noen ruspasienter en opplevd tilstedeværelse av en støttende person uavhengig av tid og sted. Det synes også å være mindre psykologisk stressende og mer praktisk for en del pasienter. Bruk av elektroniske medier i rusbehandling synes også å ha potensial til å påvirke interaksjonen mellom pasienter og profesjonelle helsearbeider ved at det gir pasienter et helt annet grunnlag for å bestemme når og hva det skal kommuniseres om. Dette bidrar til at interaksjonen mellom pasienter og profesjonelle helsearbeider får en annen karakter enn det som vanligvis gjenspeiler seg i en mer formell terapeutisk sammenheng. Hverdagslig prat (meldinger) er viktig i denne sammenheng, i det dette synes å kunne fremme en mer uformell kontaktform som i neste omgang kan ha en nyttig og viktig terapeutisk funksjon.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.descriptionArtiklene i avhandlinga er ikke tilgjengelige i Munin på grunn av restriksjoner fra utgivere. <br/>1. Rolf Wynn, Kjetil Karlsen, Bianca Lorntzsen, Trond Nergaard Bjerke and Svein Bergvik: "Users’ and GPs’ causal attributions of illegal substance use: An exploratory interview study". Publisert utgave: Patient Education and Counseling (2009), 76(2), 227-232. <a href=http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2009.01.001>doi:10.1016/j.pec.2009.01.001</a> <br/>2. Trond Nergaard Bjerke, Per Egil Kummervold, Ellen K. Christiansen and Per Hjortdahl: "“It Made Me Feel Connected”—An Exploratory Study on the Use of Mobile SMS in Follow-Up Care for Substance Abusers". Publisert utgave: Journal of Addictions Nursing (2008), 19(4), 195–200. <a href=http://dx.doi.org/10.1080/10884600802504735>doi:10.1080/10884600802504735</a> <br/>3. Trond Nergaard Bjerke: "Cross-cultural gateway to recovery: a qualitative study of recovery experiences in international online AA groups". Publisert utgave: International Journal of Self Help & Self Care (2006/2007), 5(1), 73-104. <a href=http://dx.doi.org/10.2190/SH.5.1.g>doi:10.2190/SH.5.1.g</a> <br/>4. Trond Nergaard Bjerke: "When My Eyes Bring Pain to My Soul, and Vice Versa: Facing Preconceptions in Email and Face-to-Face Interviews". Publisert utgave: Qualitative Health Research (2010), 20(12), 1717-1724. <a href=http://dx.doi.org/10.1177/1049732310375967 >doi:10.1177/1049732310375967</a>en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2933
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2666
dc.language.isonoben
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subjectrusavhengigheten
dc.subjectsmsen
dc.subjectinternetten
dc.subjectselvhjelpen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.titleOpplevd tilstedeværelse : potensialer ved bruk av IKT i rusbehandlingen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record