Show simple item record

dc.contributor.advisorLøchen Økstad, Ole Andreas
dc.contributor.advisorJohnsen, Pål Jarle
dc.contributor.authorPhung, Minh Chau Nguyen
dc.date.accessioned2023-06-05T12:04:06Z
dc.date.available2023-06-05T12:04:06Z
dc.date.issued2020-06-03en
dc.description.abstractAntimikrobiell resistens (AMR) utgjør en av de tre viktigste helseproblemene i verden i dag, og kan medføre alvorlige konsekvenser ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Resistensutviklingen fører til terapisvikt mot infeksjonssykdommer som tidligere lot seg behandle av antimikrobielle midler og flere millioner menneskeliv kan gå tapt, hvis ikke tiltak iverksettes for å redusere forekomsten av AMR. Utviklingen av resistens inkluderer en av de mest kritiske karbapenem-resistente bakterier, Acinetobacter baumannii. Evnen til å kunne erverve og uttrykke AMR, samt eksepsjonell overlevelse på både biotiske og abiotiske overflater, gjør at A. baumannii grupperes som en av de seks hyppigst forekomne multiresistente (MDR) bakteriene i verden i dag, også kjent som ESKAPE patogener. Formålet med oppgaven var å undersøke om gener involvert i c-di-GMP signalering kunne være koblet til resistens mot selekterte antimikrobielle midler i A. baumannii. Dette skulle gjøres ved å screene ekspresjonen av målgener ved eksponering for sub-MIC nivåer av utvalgte antibiotika ved hjelp av RT-qPCR, samt ved screening for endring i resistensmønster hos et sett transposon insersjonsmutanter i c-di-GMP relaterte gener (cdg) i den multiresistente stammen A. baumannii AB5075-UW relativt til villtype, ved MIC-analyse. I første del av oppgaven ble det etablert MIC-screening oppsett for A. baumannii i laboratoriet, først ved å bruke den apatogene A. baylyi ADP-1, og så en ikke MDR-stamme, A. baumannii ATCC 17978. Av tekniske årsaker kunne ekspresjonsnivået av cdg-genene ikke bestemmes, og forsøket bør gjentas. MIC-screeningen viste at insersjonsmutant i genet ABUW_2255 var minimum fire ganger mer følsom mot amikacin, relativt til villtype. ABUW_2255 koder for et protein med PilZ-domene, et domene som klassisk er kjent å kunne binde c-di-GMP og fungere som effektorproteiner som responderer på endringer i c-di-GMP nivåer i cellen under intracellulær signalisering. Dette studiet utgjør et av de første som viser effekt av c-di-GMP relaterte gener på antimikrobiell resistens. Genet for det ortologe pilZ-domene proteinet er i P. aeruginosa identifisert som essensielt for type 4 pilus dannelse og twitching motilitet, dette antas også for pilZ-domene proteinet i A. baumannii. Ytterligere studier kreves for å forklare de molekylære mekanismene for hvordan ABUW_2255 påvirker resistens mot amikacin, og for å kartlegge funksjonen av proteinet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29352
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDFAR-3911
dc.subjectFAR-3911en_US
dc.titleInnvirkning av syklisk-di-GMP signalisering på antimikrobiell resistens i Acinetobacter baumannii. Undersøkelser av relativ genekspresjon og fenotypiske effekter hos transposon insersjonsmutanter i putative c-di-GMP signaliseringsgener.en_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)