Show simple item record

dc.contributor.authorBrattgjerd, Marianne
dc.contributor.authorDanielsen, Inger Jorun
dc.contributor.authorNæss, Grethe Bøgh
dc.contributor.authorOlsen, Rose Mari
dc.date.accessioned2023-06-06T10:11:04Z
dc.date.available2023-06-06T10:11:04Z
dc.date.issued2019-07-15
dc.description.abstractLiverpool Care Pathway (LCP) er en tiltaksplan og et dokumentasjonsverktøy som har til hensikt å kvalitetssikre omsorg ved livets slutt. I Norge er 329 sykehjem registrerte brukere av tiltaksplanen. Planen finnes i både papirbasert- og elektronisk format. Hensikten med denne studien var å utforske dokumentasjonspraksisen når elektronisk tiltaksplan brukes til døende pasienter i sykehjem. Studien bygger på datamateriale fra fokusgruppeintervju som ble gjennomført i forbindelse med et implementeringsprosjekt ved to sykehjem i Midt-Norge. En mysteriefokusert analysemetode, «Mystery as method», ble brukt for å få dypere- liggende kunnskap om dokumentasjonspraksisen – en metode som går ut på å skape og løse mysterier. Det inkarnerte mysteriet viser en diskrepans i intervjutekstene, hvor helsepersonellet erfarer at LCP er et krevende dokumentasjonsverktøy, samtidig som de – paradoksalt nok – har en gjennomgående positiv holdning til verktøyet. Løsningen på mysteriet gir oss en forståelse av at tiltaksplanen i utgangspunktet er en rigid plan, som er lite tilpasset kontekstuelle forhold – og hvor helsepersonell strever med å internalisere planen i egen praksis. Planen synes imidlertid til å fungere som et symbol på tillit og legitimering av praksis, noe som veier opp for de negative erfaringene med planen. Videre ser det også ut til å skje en frakopling fra den rigide planen, hvor tiltaksplanen genererer nye og spennende effekter ut over det som var den opprinnelige hensikten med planen: felles kultur, kompetanseoverføring og økt trygghet hos helsepersonell.en_US
dc.identifier.citationBrattgjerd M, Danielsen IJ, Næss GB, Olsen RM: Dokumentasjonspraksis og bruk av elektronisk tiltaksplan for døende pasienter i sykehjem – en mysteriefokusert studie.. In: Hellesø RH, Olsen RM. Digitalisering i sykepleietjenesten – en arbeidshverdag i endring, 2019. Cappelen Damm Akademisk p. 91-111en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1711633
dc.identifier.doi10.23865/noasp.71.ch5
dc.identifier.isbn978-82-02-63264-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29361
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisken_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holder© 2019 The Author(s)en_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0en_US
dc.rightsAttribution 4.0 International (CC BY 4.0)en_US
dc.titleDokumentasjonspraksis og bruk av elektronisk tiltaksplan for døende pasienter i sykehjem – en mysteriefokusert studieen_US
dc.type.versionpublishedVersionen_US
dc.typeChapteren_US
dc.typeBokkapittelen_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)