Show simple item record

dc.contributor.advisorSpangen, Marte
dc.contributor.authorEftedal, Christian
dc.date.accessioned2023-06-29T08:46:55Z
dc.date.available2023-06-29T08:46:55Z
dc.date.issued2022-05-16
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker sammenhengen mellom samiske museumsutstillinger og samiske grunnfortellinger fra 1970-tallet og frem til i dag. I løpet av denne prosessen blir det gjort rede for norske grunnfortellinger, samiske grunnfortellinger, oversiktsverk om samisk historie, samiske grunnfortellinger i Norges offentlige utredninger om samene, samt tre samiske utstillinger. To av utstillingene er på Tromsø Museum: Samekulturen og Sápmi – en nasjon blir til. Den siste utstillingen er Møter – Encounters – Deaivvadit – Kohtaamissii på Nord-Troms Museum. Problemstillingen er formulert slik: I hvilken grad har konstruksjonen av samiske museumsutstillinger endret seg i takt med de historiske grunnfortellingene om det samiske i Norge, og på hvilken måte påvirker utstillingene grunnfortellingen? De sentrale aspektene i oppgaven er analyse av NOU-er og samiske museumsutstillinger samt redegjøring for norske og samiske grunnfortellinger. Oppgaven baserer seg på forståelsen av historie som en fortelling. En grunnfortelling er en dominerende fortelling som fungerer som et rammeverk for historiske fortellinger. Det oppgaven skal undersøke er om de historiske samiske grunnfortellingene kan identifiseres i museumsutstillinger. Et spørsmål som oppgaven også forsøker å svare på er hvordan utstillingene videre påvirker samiske grunnfortellinger. Oppgaven har ikke resultert i at man kan bevise en direkte kausalitet mellom samiske utstillinger og grunnfortellinger. Likevel er det mange fellestrekk som tyder på at det er en sammenheng og påvirkning. Det er identifisert en forskjell basert på hvilket museum utstillingene tilhører. De to samiske utstillingene på Tromsø Museum har en tydeligere sammenheng til de samiske grunnfortellingene enn utstillingen på Nord-Troms Museum. Det vurderes om den samiske utstillingen på Nord-Troms Museum har en sterkere tilknytning til lokale grunnfortellinger enn de samiske grunnfortellingene. NOU-ene som har blitt analysert viser også aspekter av å inneha de samiske grunnfortellingene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29534
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDHIS-3980
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Samtidshistorie (etter 1945): 084en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Contemporary history (after 1945): 084en_US
dc.titleSamiske grunnfortellinger og museale framstillingeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)