Show simple item record

dc.contributor.advisorKristiansen, Tom
dc.contributor.authorHansen, Markus Johan Nymoen
dc.date.accessioned2023-06-29T08:52:42Z
dc.date.available2023-06-29T08:52:42Z
dc.date.issued2023-05-15
dc.description.abstract1800-tallet var et århundre hvor både det nasjonale og internasjonale samfunnet gjennomgikk omfattende endringer. Norsk militærhistorisk var dette intet unntak. Norge deltok i to unioner og avsluttet århundret som en egen statsmakt. I tillegg stilte århundret flere krav til en modernisering av militærmakten. Denne oppgaven har som mål å belyse den norske militære utvikling gjennom 1800-tallet. Her vil det særlig handle om hva som inspirerte de utviklingene vi ser. Var det inspirasjon fra internasjonale militærmakter, slik som Preussen/Tyskland, Frankrike, Storbritannia eller Sverige. Eller var det egne nasjonale behov som drev utviklingen. For å best belyse den militære utviklingen på 1800-tallet har det vært relevant å undersøke beslutningstakerne. Dette er særlig politikere, men militæroffiserer er også en sentral gruppe ettersom disse hadde påvirkning på de beslutninger som ble tatt. Viktig i analysen av disse gruppene er å se hvor de henter inspirasjon fra. Offiserer hentet gjerne inspirasjon fra det som var den ledende militærmakten, mens politikere ofte satte landets situasjon først. Dermed lå det til rette for et århundre med ulike alternativer. Skulle man velge den retningen som lignet mest på de internasjonale stormakter, eller var det de nasjonale behov som stod ledende? Oppgaven ønske å belyse perioden hvor det norske militæret var nødt til å stake ut en ny kurs. Hva og hvem var det som da skulle være rådende i beslutningsprosessen?en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29537
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDHIS-3980
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Moderne historie (etter 1800): 083en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Modern history (after 1800): 083en_US
dc.subjectHærordningen av 1887en_US
dc.subjectHærordningen av 1909en_US
dc.subjectNorsk militærutviklingen_US
dc.subjectPrøyssisk militærstrukturen_US
dc.subject1800-tallet militærutviklingen_US
dc.subjectVerneplikten_US
dc.titleEn analyse av norsk militærhistorie gjennom 1800-tallet. På hvilke måter var den prøyssiske militære nytenkning sentral for norsk militær utviklingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)