Show simple item record

dc.contributor.advisorLarsen, Kenneth
dc.contributor.advisorOlsen, Mirjam
dc.contributor.authorSowe, Aida Marie Ovesen
dc.date.accessioned2023-08-25T06:09:09Z
dc.date.available2023-08-25T06:09:09Z
dc.date.issued2023-05-15en
dc.description.abstractI de siste årene har viktigheten av en god relasjon mellom lærer og elev blitt løftet frem som et betydningsfullt element for mestring, tilhørighet og trivsel på skolen. Dette masterprosjektet er en kvalitativ intervjuundersøkelse som omhandler tidligere elever med ADHD sine beskrivelser av relasjonen til pedagogisk personal på grunnskolen. Med fokus på faktorer for læring og god relasjonsbygging. Datainnsamlingen er gjort gjennom semistrukturerte intervju og problemstillingen blir belyst ved en fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming. Analysen er gjennomført med utgangspunkt i refleksiv tematisk analyse. Formålet med prosjektet har vært å bidra med kunnskap knyttet til hvordan elever med ADHD beskriver relasjonen til personalet, samt hvordan gode relasjoner kan bidra til økt læring og mestring for den enkelte. Problemstillingen for prosjektet er følgende: «Hvordan beskriver tidligere elever med ADHD relasjonen til lærer og annet pedagogisk personal på grunnskolen?». Videre har jeg valgt ut tre forskningsspørsmål for å avgrense oppgaven: 1. Hvordan forstår elevene begrepet relasjoner? 2. Hvilke erfaringer forteller elevene om knyttet til mestring og læring i lys av relasjoner? 3. Hva erfarer elevene som viktige elementer for å bygge gode relasjoner mellom personalet og elever med ADHD? Resultatene i denne studien indikerer at relasjonskompetanse kan forstås som avgjørende for å oppleve trivsel, mestring og læring. Deltakerne forteller om flere tilfeller av gode relasjoner, men at ansvaret i stor grad ble lagt på dem som elever. Funnene viser at relasjonskompetanse, og kompetanse rundt diagnosen kan forstås som en nøkkelfaktor for å bidra til trygghet på skolen. Samtidig viser funnene at det bør foreligge en aksept rundt at alle har ulike forutsetninger og at man bør legge til rette for alle følelser som kan oppstå i en relasjon. God kompetanse rundt diagnose og elevens behov har vist seg å føre personalet og eleven nærmere.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/30358
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.title"Jeg vet at dersom jeg gjør noe galt så får det konsekvenser, men jeg vet også at den personen ser noe godt i meg"en_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)