Show simple item record

dc.contributor.advisorFlaten, Kirsten
dc.contributor.authorSvendsen, Solveig Azar
dc.date.accessioned2023-08-25T07:01:32Z
dc.date.available2023-08-25T07:01:32Z
dc.date.issued2023-06-01en
dc.description.abstractAtferdsvansker er blant de mest utfordrende problemene i skolen og blant vanskene som forekommer oftest. Atferdsvansker er et ettertraktet tema som berører lærernes daglige utøvelse av deres yrkesprofesjon, og krever en sammensatt forståelse, kunnskaper og handlingskompetanse for å imøtekomme skolens verdigrunnlag og prinsipper som skal ivareta elevene. Masterprosjektets søkelys rettes mot læreres erfaringer med å arbeide med atferdsvansker i skolen, med følgende problemstilling: «Hvordan beskriver lærere sine erfaringer med å arbeide med og håndtere elever med atferdsvansker?». For å avgrense problemstillingens rekkevidde, er følgende tre forskningsspørsmål utformet: F1. Hvilken forståelse og kunnskaper har lærerne av begrepet eksternaliserende atferdsvansker hos barn? F2. Hvilke faktorer erfarer lærerne som betydningsfulle i påvirkningen av atferdsvansker? F3. Hvilke utfordringer beskriver lærerne som fremtredende ved arbeidet med atferdsvansker? Det teoretiske grunnlaget som innrammer temaet, gjenspeiler ulike relevante aspekter, perspektiver og forståelse av atferdsvansker, og består av teori om kjennetegn og nivåer av atferdsvansker, risiko- og beskyttende faktorer og atferdsvansker i skolen i lys av prinsipper, verdier og elevenes rettigheter. Studiens problemstilling belyses gjennom en kvalitativ forskningsmetode med en fenomenologisk-hermeneutisk forankring til grunn. Datainnsamlingen er gjort med utgangspunkt i kvalitative intervjuer av fem lærere innenfor 1.-4. trinn, og er analysert ved en tematisk analyse. Studiens resultater indikerer et behov for økt kunnskap og kompetanse rundt atferdsvansker, samtidig som det rettes søkelys mot betydningen av å sette håndteringsmetoder og konkrete strategier på skolens dagsorden.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/30398
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.title«Det finnes ikke vanskelige barn, det finnes barn som har det vanskelig». En kvalitativ intervjustudie om læreres erfaringer med å håndtere elever med eksternaliserende atferdsvansker.en_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)