Show simple item record

dc.contributor.authorSchipmann, Stephanie
dc.contributor.authorSivakanesan, Sarankan
dc.contributor.authorRath, Daniel Stavne
dc.contributor.authorBrandal, Petter
dc.contributor.authorVik-Mo, Einar Osland
dc.contributor.authorBjørås, Magnar
dc.contributor.authorSolheim, Ole Skeidsvoll
dc.contributor.authorIngebrigtsen, Tor
dc.contributor.authorSund, Fredrik
dc.contributor.authorBjerkvig, Rolf
dc.contributor.authorMiletic, Hrvoje
dc.contributor.authorJohannessen, Tor-Christian Aase
dc.contributor.authorSundstrøm, Terje
dc.date.accessioned2023-09-04T09:21:14Z
dc.date.available2023-09-04T09:21:14Z
dc.date.issued2023-01-30
dc.description.abstractGlioblastom er den vanligste formen for primær hjernekreft hos voksne, og sykdommen har en alvorlig prognose. Selv om det er gjort store fremskritt i molekylær karakteristikk, har det ikke vært større gjennombrudd i behandlingen på mange år. Vi presenterer her en klinisk oversikt over dagens diagnostikk og behandling samt hvilke utfordringer og muligheter som ligger i å utvikle bedre og mer persontilpasset behandling.<p> <p>Hvert år rammes over 200 mennesker i Norge av glioblastom (1). Median overlevelse for alle pasienter i Norge er kun 11 måneder (2). Med full onkologisk behandling er median overlevelse 15 måneder, og femårsoverlevelse er 6,8 % (3, 4). Glioblastomer antas å oppstå fra nevrogliale stamceller eller progenitorceller, og er preget av betydelig molekylær heterogenitet. De aller fleste glioblastomer er sporadisk forekommende og ses hyppigere ved økende alder og hos menn (4). Kun en liten andel kan tilskrives tidligere eksponering for ioniserende stråling eller arvelige faktorer (4).. <p>Formålet med denne artikkelen er å gi norske klinikere en oppdatert oversikt over diagnostikk og behandling samt å belyse faktorer som har vesentlig betydning for behandling. Artikkelen er basert på gjennomgang av relevant norsk og internasjonal litteratur samt forfatternes egne erfaringer med pasientgruppen. Flere av forfatterne er medlemmer av Norsk hjernesvulstkonsortium (NBTC, Norwegian Brain Tumor Consortium).en_US
dc.identifier.citationSchipmann, Sivakanesan, Rath, Brandal, Vik-Mo, Bjørås, Solheim, Ingebrigtsen, Sund, Bjerkvig, Miletic, Johannessen, Sundstrøm. Glioblastom hos voksne. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2023;143(2)en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 2157700
dc.identifier.doi10.4045/tidsskr.22.0314
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.issn0807-7096
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/30655
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDen norske legeforeningen_US
dc.relation.journalTidsskrift for Den norske legeforening
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)en_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)en_US
dc.titleGlioblastom hos voksneen_US
dc.type.versionpublishedVersionen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)