Show simple item record

dc.contributor.advisorSmith-Simonsen, Christine
dc.contributor.authorOlsen, Bertine
dc.date.accessioned2023-10-12T08:40:10Z
dc.date.available2023-10-12T08:40:10Z
dc.date.issued2023-05-14
dc.description.abstractHovedproblemstillingen for denne oppgaven er: Hvilke endringer kan man se i motivasjon og hensikt for kvinnerelatert bistand i OD sine prosjekter? Forskningsspørsmålene er: 1. Hvordan relaterer endringene seg til utviklingen i Sør-Afrika, slik dette kommer til uttrykk i OD sine egne vurderinger og begrunnelser for innsatsen? 2. Hvordan relaterer dette seg til overordnede målsettinger på nasjonalt og internasjonalt nivå, slik disse kommer til uttrykk i henholdsvis Norads strategiplaner, Stortingsmeldinger og FNs konvensjoner? Jeg har undersøkt disse spørsmålene ved hjelp av å se på arkivene til Operasjon Dagsverk, i tillegg har jeg undersøkt holdningene og tendensene til norsk og internasjonal utviklingspolitikk i perioden 1988-2021. Følgende har jeg funnet ut av alle Operasjon Dagsverk sine prosjekter i Sør-Afrika har vært utformet i tråd med behovene landet har hatt for bistand. Hensikten OD har lagt frem har vært i samsvar med utfordringene i landet. Jeg har også funnet ut av innsatsen deres i Sør-Afrika har vært i tråd med Norads prinsipp om mottakerorientering. Videre har prosjektene også vært i tråd med internasjonal og nasjonal utviklingspolitikk. Det kvinnerettede fokuset i prosjektene har vært i varierende grad samsvarende med holdningene til utviklingspolitikken. Prosjektene har hatt et økende fokus på kvinner & kjønn, med unntak av en nedgang i fokus under OD2004. Dette kan forklares med «gender mainstreaming», utydelige retningslinjer i utviklingspolitikken og/eller mottakerorientering. OD2021 har det tydeligste fokuset på kvinnerettet bistand, noe som er i henhold til FNs bærekraftsmål og nasjonal utviklingspolitikk.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/31531
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDHIS-3980
dc.subject070en_US
dc.subjectKvinnerelatert bistanden_US
dc.subject070en_US
dc.subjectOperasjon Dagsverken_US
dc.subject070en_US
dc.subjectUtviklingspolitikken_US
dc.titleKvinnerelatert bistand. En gjennomgang av Operasjon Dagsverk sine prosjekter i Sør-Afrika 1988-2021en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)