Show simple item record

dc.contributor.authorFonneland, Trude Arthursdotter
dc.date.accessioned2023-12-12T13:15:02Z
dc.date.available2023-12-12T13:15:02Z
dc.date.issued2023-12-08
dc.description.abstractChaga er ein materialitet som har skapt nye konsept, ritual og ein ny økonomi innanfor eit sjamanistisk felt i Noreg. Den samiske sjamanen, Ronald Kvernmo, sitt entreprenørskap viser korleis soppen chaga, gjennom ein kompleks dynamikk, har blitt gjenvunne, dyrka og oppskalert til eit symbol på samisk sjamanisme, berekraft og urfolkskunnskap. Gjennom å utforske korleis chaga bidreg til utviklinga av eit bestemt sjamanentreprenørskap, ynskjer eg å kaste lys over korleis kategoriar og materialitetar gjensidig formar kvarandre og korleis dei saman bidreg til å skape og utvikle lokale uttrykk for sjamanisme.en_US
dc.descriptionSource at <a href=https://ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/2250>https://ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/2250</a>.en_US
dc.identifier.citationFonneland TA. Sopp og sjamanisme: Chaga som ein aktør i eit spirituelt entreprenørskap. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 2023;2:97-120en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 2211832
dc.identifier.issn1501-9934
dc.identifier.issn2387-6735
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/32028
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherNovus forlagen_US
dc.relation.journalDIN - Tidsskrift for religion og kultur
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)en_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)en_US
dc.titleSopp og sjamanisme: Chaga som ein aktør i eit spirituelt entreprenørskapen_US
dc.type.versionpublishedVersionen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)