Show simple item record

dc.contributor.authorWickler, Stephen Kent
dc.date.accessioned2024-01-11T10:33:44Z
dc.date.available2024-01-11T10:33:44Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractRapporten presenterer resultater fra siste feltsesong av forskningsutgravning av nausttufter på Nergården, Bjarkøy utført av Norges arktiske universitetsmuseum (UM) og Troms og Finnmark fylkeskommune i fire feltperioder (2019-2022). De samlede utgravningsresultatene danner et grunnlag for tolkning av konstruksjon, kronologi og relasjoner mellom tre stornaustbygninger; et opprinnelig jernaldernaust fra vikingtid (tuft 1) som ble utvidet på 1000-tallet (utvidet tuft 1) og et høymiddelaldernaust bygd mot slutten av 1100-tallet, og som var i bruk frem til slutten av 1300-tallet (tuft 2). Feltundersøkelsen i 2022 hadde flere målsettinger knyttet til vurdering av resultater fra en georadarundersøkelse av naustlokaliteten utført av NIKU i 2021. Hovedfokus var kartlegging av veggkonstruksjonsdetaljer både i de vestre og østre veggene i tuft 2, samt relasjoner mellom utvidet tuft 1 og tuft 2-naustene. En sjakt på tvers av veggvollene i tuft 2 fra 2020 ble utvidet 5 m i vestlig retning for å avdekke den vestlige ytterveggen av tuft 2-stornaustet (sjakt 8). I tillegg ble en 7 x 0,5 m sjakt gravd i V-Ø retning sør for rute 3 fra 2021 (sjakt 9). Sjakta blir plassert mellom innerveggen i østlig del av tuft 2, samt vestlig yttervegg og takbærende stolperekke i utvidet tuft 1-stornaust. Hensikten var å avklare overgangen mellom utvidet naust 1 og naust 2 strukturene og avdekke ytterveggen til tuft 2 med veggrøft og stolperekke som ble dokumentert i sjakt 5 fra 2020.<p> <p>Resultatene fra utgravning i 2022 bekrefter tidligere utgravningsresultater og en del av georadartolkningene når det gjelder dokumentasjon av inner- og ytterveggene i utvidet tuft 1 og tuft 2. Både innerveggen i utvidet tuft 1 og den østlige ytterveggen i tuft 2 var usynlig i georadarresultatene, men utgravningen i 2022 bekreftet beliggenhet og utforming av veggene avdekket ved tidligere utgravning. En rekke karbondateringer fra de vestre og østre veggvollene i tuft 2 forsterket kronologien for bruk av middelaldernaustet, men det ble dessverre ikke funnet nok trekull til datering av veggene i utvidet tuft 1-naustet hvor gjenstandsfunn også manglet. Det kan forklares med beliggenhet nær bakgavlen i et stornaust hvor aktivitet er antatt til å være begrenset. Det ble funnet en moderat mengde båtsaum og en del steingjenstander (bryner, ildflint og skiferheller) i sjakt 8. En grafisk designer ble engasjert å lage 3D illustrasjoner av hvordan alle tre naustene kunne ha sett ut basert på resultater av arkeologisk utgravning, georadarundersøkelsen og innspill fra eksperter innenfor tradisjonshåndverk. Dette blir et nyttig verktøy som kan brukes til formidling og faglig hypoteser om konstruksjon av stornaust fra førreformatorisk tid i landsdelen.en_US
dc.identifier.citationWickler S. Stornaust fra middelalder. Forskningsutgravning i 2022 på Nergården, Bjarkøy, Harstad k.. Norges arktiske universitetsmuseum, UiT Norges arktiske universitet; 2023. 46 p.. Tromuraen_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 2223427
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/32421
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges arktiske universitetsmuseum, UiT Norges arktiske universiteten_US
dc.relation.ispartofseriesTromuraen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)en_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)en_US
dc.titleStornaust fra middelalder. Forskningsutgravning i 2022 på Nergården, Bjarkøy, Harstad k.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)