Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Bjørn Odvar
dc.contributor.authorEvensen, Elin Kristin
dc.date.accessioned2011-05-05T09:21:15Z
dc.date.available2011-05-05T09:21:15Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractBakgrunn: Norsk medisinsk forskning hevder seg dårlig i nordisk sammenheng. Ved UniversitetssykehusetNord-Norge (UNN) ble forskningsaktivitet og hindringer for klinisk forskning undersøktmed en spørreskjemaundersøkelse i år 2000. Denne undersøkelsen er nå gjentatt etter fem år for å se omforholdene er endret.Materiale og metode: Alle leger og psykologer ved UNN fikk i mai 2005 tilsendt det samme spørreskjemaetsom ble brukt i år 2000.Resultater: Etter purring hadde 433 (82%) av 530 spurte svart. 48% deltok i et pågående forskningsprosjekt(38% i et prosjekt som kvalifiserte til medforfatterskap, 5% i et prosjekt initiert av industrien, 5% ibegge typer prosjekter). 22% av de spurte oppgav å ha doktorgrad, 28% hadde publisert i fagfellevurderttidsskrift uten å ha doktorgrad, mens 28% ikke hadde publisert i slike tidsskrifter. Av faktorersom hindret forskning eller økt forskningsaktivitet, angav 84% mangel på tid, 52% faktorer sompotensielt kunne avhjelpes av sykehusets apparat for forskningsstøtte og 35% andre faktorer. Uttrykt iprosentandeler var det små endringer i svarene i forhold til år 2000.Fortolkning: Det har ikke skjedd noen endring i andelen ansatte engasjert i forskning ved UNN fra2000 til 2005. Fortsatt oppleves mangel på tid som den viktigste hindringen for forskning.en
dc.identifier.citationNorsk Epidemiologi 16(2006) nr. 2 s. 67-72en
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 378833
dc.identifier.issn0803-2491
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3283
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3014
dc.language.isonoben
dc.publisherNorsk forening for epidemiologien
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleEndringer i forskningsaktiviteten ved Universitetssykehuset Nord-Norge 2000 - 2005en
dc.typeJournal articleen
dc.typeTidsskriftartikkelen
dc.typePeer revieweden


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record