Show simple item record

dc.contributor.advisorBakke, Jarle
dc.contributor.authorHultgren, Trond
dc.date.accessioned2011-06-15T08:58:09Z
dc.date.available2011-06-15T08:58:09Z
dc.date.issued2011-05
dc.description.abstractFormål og problemstilling: Formålet med undersøkelsen er å finne ut av hvilken faglig kompetanse lærerne har i matematikk. Jeg ønsker med denne undersøkelsen å bidra til økt innsikt i matematikklæreres kompetanse og forståelse av matematikkvansker. Med utgangspunkt i formålet er denne tematiske problemstillingen formulert: ”Matematikklæreres kompetanse i spesialpedagogikk, og forståelse av matematikkvansker.” Metode: Det anvendes en kvantitativ tilnærming med spørreskjema som instrument. Utvalget består av 95 matematikklærere med arbeidserfaring i skolen fordelt på 11 barne- eller ungdomsskoler i Tromsø kommune, og svarprosenten på spørreskjemaet er 50,5. Dataprogrammet SPSS er brukt for å få en oversikt over innsamlet tallmaterialet. De åpne spørsmålene med kommentarer fra lærerne blir behandlet manuelt. Anonymitet er sikret i undersøkelsen ved at prosjektet er meldt til Norsk samfunnsfaglig datatjeneste (NSD) og godkjent som ikke meldepliktig. Resultatene er vist med tabeller og stolpediagrammer. Hovedresultater: Matematikklærerne i kommunen har et generelt høyt utdanningsnivå, men samlet sett svak matematikkfaglig utdanning. Funn i denne undersøkelsen viser at flertallet av lærerne som har fordypning i matematikk jobber på ungdomstrinnet. Omtrent halvparten av lærerne i denne undersøkelsen har en eller annen form for formell kompetanse i spesialpedagogikk og matematikkvansker. Undersøkelsen viser at lærernes kunnskaper om matematikkvansker er mer et resultat av egne vurderinger og personlig erfaring enn teoretiske kunnskap. De fleste matematikklærere definerer matematikkvansker ved å omtale konsekvensene vanskene har for elevene. Med andre ord er lærerne fokus i hovedsak en praktisk forståelse av hva vanskene medfører for eleven i den daglige læringssituasjonen. På bakgrunn av svarene på problemstillingen som kommer frem i resultatene i undersøkelsen kan det pekes på at skolen har en utfordring med å spørre etter mer formell kompetanse og teoretiske kunnskaper om matematikkvansker for å oppfylle kunnskapsbehovet om lærevansker i skolen og styrke forebygging av matematikkvansker.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3402
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3124
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en
dc.titleMatematikkvansker i skolen : lærernes kompetanseen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record