Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNorberg, Astrid
dc.contributor.authorMobakken, Toril Bülow
dc.date.accessioned2011-06-23T05:57:01Z
dc.date.available2011-06-23T05:57:01Z
dc.date.issued2011-05-23
dc.description.abstractHensikten med studien er å skaffe tilveie økt kunnskap om pårørende sine erfaringer når en ektefelle eller forelder med demenssykdom må flytte fra skjermet til somatisk sykehjemsavdeling. Tema av interesse for studien har vært om forandring av bosted påvirker rollen som pårørende og pårørende sin livssituasjon og hverdagsliv. En kvalitativ tilnærming med semi strukturerte intervju ble brukt i studien. To ektemenn og to døtre til personer med demenssykdom ble intervjuet. Kvalitativ innholdsanalyse ble benyttet for å analysere intervjuene. Pårørende er en sammensatt gruppe med ulike forventninger og individuelle behov. Denne studien viser at hjemfølelse er viktig og at demenssykdom er en trussel mot opplevelse av hjemlighet. Ektemenn mister følelsen av å være hjemme i eget hjem etter hvert som kona blir sykere. Opplevelsen av hjemløshet vedvarer etter at kona flytter til sykehjem. Både ektemenn og døtre uttrykte betydningen av at den demenssyke følte seg hjemme og at de som pårørende følte seg velkommen i avdelingen hvor deres ektefelle og forelder bodde. Studien illustrerer at miljø i avdelingen og personalets holdninger og handlinger har betydning for pårørende sine opplevelse av hjemlighet i avdelingen.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3430
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3152
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3960en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en
dc.titleFlytte og flytte en gang til : Pårørende til personer med demenssykdom, og deres erfaringer omkring flytting fra skjermet avdeling til somatisk sykehjemsavdeling.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)