Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHolm, Kåre Olav
dc.date.accessioned2006-10-23T10:47:10Z
dc.date.available2006-10-23T10:47:10Z
dc.date.issued2003-12-01
dc.description.abstractGlykosylert hemoglobin er et stabilt mål for gjennomsnittlig sukkermengde i blodet de siste 6-12 ukene. Høye serum­glukoseverdier er et (kardinal-) symptom på diabetes (diagnostisk kriterium). Manglende glukosekontroll (”impaired glucose tolerance”, IGT) forbindes også med (kardio)vaskulære sjukdoms(risiko)tilstander. HbA1c-test er derfor ett viktig verktøy for å måle en persons (hyper)glykemiske status, primært ved vurdering og evt justering av behandlingstiltak. Denne tverrsnittsundersøkelsen tar for seg sammenhenger mellom HbA1c, fedme/kroppsfett-distribusjon og utvalgte blodlipider hos kvinner (n=2575) og menn (n=2319) bosatt i Tromsø. Datamaterialet er innsamlet i perioden 09/1994-10/1995 (Tromsø-IV), og arbeidet omfatter personer mellom 55-74 år med registrerte verdier for glykosylert hemoglobin, som benekter diabetes. Det er hos begge kjønn påvist en positiv sammenheng mellom HbA1c og alder. Menn som deltok i undersøkelsen har noe lavere HbA1c-verdi enn kvinner. Kroppsfett er assosiert med HbA1c hos begge kjønn (aldersjusterte verdier), men sammenhengene er litt forskjellige avhengig av hvordan fettet er distribuert. HbA1c-nivået er positivt assosiert med graden av ”maskulin fedme” (epleform) – tydeligst blant kvinner. Blodlipider er assosiert med HbA1c hos begge kjønn (justert for alder, bmi og wh), også her med enkelte kjønnsspesifikke trekk.en
dc.format.extent1741161 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10037/346
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_192
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectglykosylert hemoglobinen
dc.subjectHbA1cen
dc.subjectmaskulin fedmeen
dc.subjectkroppsfettdistribusjonen
dc.subjectblodlipideren
dc.subjectblodsukkeren
dc.subjecthyperglykemien
dc.subjectdiabetesen
dc.subjecttverrsnittsundersøkelseen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en
dc.title”Lifestyle blues” . Om relasjoner mellom glykosylert hemoglobin og kroppsfett samt utvalgte blodlipider hos kvinner og menn i en generell befolkning – Tromsø IVen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel