Show simple item record

dc.contributor.advisorSmith-Simonsen, Christine
dc.contributor.authorSletbakk, Bjørn-Terje
dc.date.accessioned2011-06-29T11:38:17Z
dc.date.available2011-06-29T11:38:17Z
dc.date.issued2011-05-23
dc.description.abstractKolonitden er en historisk epoke som er mye omdiskutert. Var det en negativ eller positiv epoke for Afrika å ha Europa som koloniherrer? I historieskrivningen er det flere ulike syn på hvordan kolonitiden har vært for både Afrika og Europa. I akadmenia så man i tiden rundt 1950 på kolonitden som en storhetstid for europeerne. Med oppløsningen av kolonitiden forventet man at det afrikanske kontinentet skulle utvikle seg på lik linje som Europa. Da denne utviklingen uteble startet man å se på kolonitiden på en ny måte. Man så på epoken som en tid preget av overgrep begått av Europeerne. I dagens historieskrivning er man mer nyansert i sin framstilling. Man legger ikke skjul på at epoken var preget av grove overgrep og voldeligheter fra europeernes side, men man trekker også fram det positive som epoken førte med seg. I denne oppgaven ser jeg på hvordan fremstillingen av kolonitiden i Afrika i tidsperiden 1870-1960 har vært i lærebøker for gymnas og videregående skole.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3490
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3211
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDHIS-3905en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Moderne historie (etter 1800): 083en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Modern history (after 1800): 083en
dc.titleEuropa i Afrika - et utviklende overgrep: fremstillingen av kolonitiden i Afrika fra 1870 til 1960 i historiebøker for gymnas og videregående skoleen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record