Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAsfeldt, Anne Mette
dc.contributor.authorSara, Inga Maija
dc.contributor.authorNergård, Lena Marie
dc.date.accessioned2011-08-31T12:15:27Z
dc.date.available2011-08-31T12:15:27Z
dc.date.issued2010-10-15
dc.description.abstractMikrofloraen har endret seg i takt med menneskets evolusjon. Det har også levesett, livsstilssykdommer og antibiotikabruk gjort. Målet med studien var å se på om endringer i mikrofloraen kunne være med på å påvirke menneskets vekst. Våren 2004 ble det utført en tverrsnittsstudie i Sørreisa. Det ble sendt et spørreskjema til alle innbyggerne mellom 18 og 85 år. Deltakerne ble også bedt om å levere en avføringsprøve for å bestemme om det forelå H. pylori infeksjon. Totalt 2447 personer ble invitert til å delta i studien. 1193 av de inviterte responderte som følger; 1143 svarte på spørreskjema og 916 av disse levererte inn avføringsprøve for bestemmelse av H. pylori status. Vår studie baserer seg på data fra disse 916 personene. Vi fant at H. pylori positive personer er gjennomsnittlig 1.37 cm (-2,36;-0,38 med 95 % CI) kortere enn H. pylori negative personer, når man samtidig justerer for kjønn og sosioøkonomiske forhold. I analyser stratifisert på aldersgrupper over og under 50 år var tendensen den samme men ikke-signifikant For hver kategori av stadig vanskeligere sosioøkonomiske forhold som barn er personene 0,85 cm kortere. Vi fant ingen signifikant sammenheng mellom H. pylori infeksjon og BMI. Resultatene tyder på at den intestinale mikroflora har en fysiologisk betydning i regulering av vekst.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3580
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3298
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseID5.-årsoppgaveen
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical microbiology: 715en
dc.titleBetydningen av Helicobakter pylori i utviklingen av høyde og vekt hos voksneen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)