Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNossent, Johannes Cornelis
dc.contributor.authorEilertsen, Gro Østli
dc.date.accessioned2011-09-09T12:36:42Z
dc.date.available2011-09-09T12:36:42Z
dc.date.issued2011-09-09
dc.description.abstractSystemisk Lupus Erythematosus (SLE) er en kronisk sykdom der immunforsvaret produserer antistoffer som kan angripe kroppens egne organer. I 1997 ble klassifikasjonskriteriene for å stille diagnosen endret slik at flere typer autoantistoffer ble inkludert. For å undersøke mulige endringer etter innføring av de nye 1997 klassifikasjonskriteriene for SLE, delte vi inn pasientene i to grupper. En ny gruppe som fikk diagnosen basert på de nye klassifikasjonskriteriene, og en ”eldre” gruppe som tidligere var diagnostisert basert på kriterier fra 1982. Ved å sammenligne disse to gruppene, fant vi ut at den nye gruppen ble diagnostisert tidligere i sykdomsforløpet og en større andel hadde fått tidlig behandling i form av immundempende –, blodtrykks – og blodfortynnende medikamenter. Den nye gruppen hadde også en mildere sykdom, økt overlevelse og færre hadde nyresykdom. Dette betyr at ved å diagnostisere SLE tidlig vha. de nye klassifikasjonskriteriene fra 1997 og behandle mer aggressivt, forebygges nyresykdom og overlevelse øker. Slike funn er ikke påvist tidligere. Vi sammenlignet blodprøver av SLE-pasienter med en kontrollgruppe, men fant ingen genetiske forskjeller på BAFF-molekylet. Hos SLE-pasienter så vi derimot en klar korrelasjon mellom BAFF og akuttfase reaktanter. Dette betyr at BAFF har en større rolle ved vevsbetennelse enn ved produksjon av autoantistoffer.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractSystemisk Lupus Erythematosus, autoantistoffer og forebygging av nyresykdom Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) er en multiorgan betennelsessykdom der autoantistoffer i blodet er typisk for sykdommen. Ved å påvise disse autoantistoffene og igangsette behandling tidligere i sykdomsforløpet, utvikler færre nyresykdom og flere lever lengre. PhD: Clinical epidemiology of Systemic Lupus Erythematosus with emphasis on nephritis and autoantibody production. Dato for disputas: ………………. SLE er en kronisk sykdom der immunforsvaret produserer antistoffer som kan angripe kroppens egne organer. I 1997 ble klassifikasjonskriteriene for å stille diagnosen endret slik at flere typer autoantistoffer ble inkludert. Vi ville derfor undersøke pasienter med SLE i Nord-Norge, med tanke på om de nye kriteriene førte til endringer innen epidemiologi, blodprøveverdier og kliniske funn, der nyresykdom ble spesielt vektlagt. Produksjonen av autoantistoffer reguleres blant annet av signalmolekylet BAFF, og det forskes mye på medikamenter som hemmer BAFF i håp om å dempe sykdomsaktiviteten. Vi ville derfor undersøke hvilken betydning BAFF hadde hos SLE pasienter. For å undersøke mulige endringer etter innføring av de nye 1997 klassifikasjonskriteriene for SLE, delte vi inn pasientene i to grupper. En ny gruppe som fikk diagnosen basert på de nye klassifikasjonskriteriene, og en ”eldre” gruppe som tidligere var diagnostisert basert på kriterier fra 1982. Ved å sammenligne disse to gruppene, fant vi ut at den nye gruppen ble diagnostisert tidligere i sykdomsforløpet og en større andel hadde fått tidlig behandling i form av immundempende –, blodtrykks – og blodfortynnende medikamenter. Den nye gruppen hadde også en mildere sykdom, økt overlevelse og færre hadde nyresykdom. Dette betyr at ved å diagnostisere SLE tidlig vha. de nye klassifikasjonskriteriene fra 1997 og behandle mer aggressivt, forebygges nyresykdom og overlevelse øker. Slike funn er ikke påvist tidligere. Vi sammenlignet blodprøver av SLE-pasienter med en kontrollgruppe, men fant ingen genetiske forskjeller på BAFF-molekylet. Hos SLE-pasienter så vi derimot en klar korrelasjon mellom BAFF og akuttfase reaktanter. Dette betyr at BAFF har en større rolle ved vevsbetennelse enn ved produksjon av autoantistoffer. Gro Østli Eilertsen, født i 1961 i Tromsø. Utdannet lege ved UiT i 1989, arbeidet deretter i Oslo og Arendal, men flyttet tilbake til Tromsø i 2003. Er spesialist i revmatologi. Har de siste årene jobbet med undervisning og forskning ved revmatologisk avdeling, UiT. Forskningsinteresser er revmatologiske sykdommer og immunologi. Gro Østli Eilertsen Institutt for klinisk medisin Ben og ledd forskningsgruppe Tlf.nr: 776 26125/930 13289 E-post: gro.eilertsen@uit.no Webadresse: http://www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/organisasjon/prosjekterogsentre?p_dimension_id=92497&p_menu=42515&p_lang=1en
dc.description.sponsorshipNorsk Revmatikerforbund, Oslo Sanitetsforening, Eimar Munthes’ Minnefond og Scandinavian Rheumatology Research Foundation.en
dc.descriptionPapers number 1 and 2 of the thesis are not available in Munin: <br/>1.Eilertsen, G.Ø., Becker-Merok, A. and Nossent J.C.:' The Influence of the 1997 Updated Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus : Epidemiology, Disease Presentation, and Patient Management', Journal of Rheumatology (2009)vol. 36 no. 3 552-559. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.3899/jrheum.080574>ttp://dx.doi.org/10.3899/jrheum.080574</a> <br/>2. Gro Østli Eilertsen, Silje Fismen, Tor-Arne Hanssen and Johannes C. Nossent: 'Decreased incidence of lupus nephritis in northern Norway is linked to increased use of antihypertensive and anticoagulant therapy', Nephrology Dialysis Transplantation (2011) 26: 620–627. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1093/ndt/gfq435>http://dx.doi.org/10.1093/ndt/gfq435</a>en
dc.identifier.isbn978-82-7589-319-0
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3594
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3310
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Reumatologi: 759en
dc.titleClinical epidemiology of Systemic Lupus Erythematosus with emphasis on nephritis and autoantibody productionen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel