Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugen, Richard
dc.contributor.authorSylvarnes, Kirsti Linaker
dc.date.accessioned2011-09-16T16:00:11Z
dc.date.available2011-09-16T16:00:11Z
dc.date.issued2011-05-15
dc.description.abstractDenne masteroppgaven forsøker å gi svar på problemstillingen om det er en sammenheng mellom utenlandsadopterte barns tilknytning og trivsel i barnehage. Problemstillingen er belyst gjennom teorier, faglitteratur og aktuelle undersøkelser. Det er rimelig å anta en sammenheng mellom tilknytning og trivsel.Jo mer trygg tilknytning for barnet, dess større sannsynlighet for trivsel, og jo mer utrygg tilknytning, dess større sannsynlghet for mistrivsel. De fleste utenlandsadopterte barn tilpasser seg den nye familien og utvikler seg bra. Noen adoptivbarn strever med tilknytningsvansker som kan være relatert til skifte av omsorgspersoner. Adoptivfamiliene kan ha beskyttelsesfaktorer som god omsorgsevne og stabilitet. Dette kan bidra til trygg tilknytning og forebygge vansker. Bowlby og Stern viser at tilknytning er en egenskap hos barnet hvor relasjoner og samspill er sentral. Barn med trygg tilknytning har gode erfaringer med mors sensitivitet, trygge base og rollemodell. Barn med utrygg tilknytning kan ha dårlige tilknytningserfaringer. Avvisning og manglende samspill fra mor kan bidra til barnets negative atferd. Dette kan forstås som atferdsvansker og spesialpedagogiske tiltak iverksettes. Ainsworths observasjonsmetode fremmedsituasjonen brukes for å registrere barnets atferd. Trivsel som er en individuell følelse forstås i sammenheng med livskvalitet. Livskvalitet er uavhengig av personens kultur og levestandard. Personer som ikke trivsel kan oppleve mistrivsel. Undersøkelser fra barnehagen viser at høy kvalitet og kortere dager i barnehagen bidrar til trygg tilknytning. Trivselsfaktorer er barnas sosiale liv, trygghet, barns innflytelsesmulighet og foreldrenes tilfredshet med barnehagen. Undersøkelser om adoptivbarn viser at den første tiden i familien er viktig, og mindre psykososiale vansker hos barnet bidrar til trygg tilknytning.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3600
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3316
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en
dc.titleEr det en sammenheng mellom utenlandsadopterte barns tilknytning og trivsel i barnehage?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record