Show simple item record

dc.contributor.advisorWeigård, Jarle
dc.contributor.authorPettersen, Anders
dc.date.accessioned2011-09-16T16:27:05Z
dc.date.available2011-09-16T16:27:05Z
dc.date.issued2011-06-01
dc.description.abstractOppgaven tar for seg problemene rundt ”doble samiske stemmer”. Dette begrepet berører det faktumet at den samiske minoriteten i Norge (avhengig av definisjon) har en ekstra valgkanal gjennom sin egen institusjon, sametinget, som kommer på toppen av de ordinære demokratiske valgkanalene de har som nordmenn. Det settes søkelys på hvilke problemer dette kan skape for demokratiet i Norge. Kan den ekstra innflytelsen samene har fått rettferdiggjøres, er det fornuftig at de har rett til å stemme ”dobbelt”? Politisk teori rundt minoritetsrettigheter vil bli gjennomgått for å se nærmere på dette. Konteksten berører altså samene i Norge, en minoritet som forfatteren vil hevde, generelt sett, er gått integrert i Norge. Ulike forhold rundt samene i Norge vil bli sett på. En generell påstand som vil bli sett på er om retten til å stemme dobbelt kan føre til økt splittelse mellom samene og det norske storsamfunnet. Oppgaven vil ha et noe futuristisk preg; sametinget har i dag ikke noen særlig makt, men dette forventes å endres. Noen scenarioer for fremtiden vil bli studert. Men oppgaven vil ikke bare se på problemer som kan oppstå, men også hva slags tiltak som kan gjennomføres for å møte disse. Disse kan være av både prinsipiell og pragmatisk art. Vel så viktig vil det være å teste hvor stort problemet kan tenkes å bli, er det mer ev prinsipiell karakter?en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3603
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3319
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.titleDouble Sami votes : the problem with additional Sami political influence in Norwayen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record