Show simple item record

dc.contributor.advisorFoss, Lene
dc.contributor.authorSolbakken, Magnar
dc.date.accessioned2011-09-19T10:30:43Z
dc.date.available2011-09-19T10:30:43Z
dc.date.issued2011-05
dc.description.abstractÅpne kontorlandskap er en omdiskutert kontorutforming som skal gi en rasjonaliseringsgevinst gjennom mindre areal per ansatt og lette omorganisering. Samtidig forventes en effektivitetsgevinst gjennom økt samarbeid og bedre kommunikasjon. På den andre siden kan kontorlandskap øke de ansattes stressnivå grunnet støy og forstyrrelser. Oppgavens tema er balansegangen mellom det kosteffektive kontorlandskapet og det arbeidstakervennlige cellekontoret. Den teoretiske delen av oppgaven drøfter eksisterende litteratur organisert i tre hoveddeler. Først strukturperspektivet; om kontorlandskap i forhold til fysisk struktur og omgivelser, arbeidstakerperspektivet med forhold relatert til de ansattes arbeidssituasjon og personlighetsmessige forskjeller. Til slutt oppgaveperspektivet om oppgavemessig kompleksitet, type og varighet. Denne oppgaven undersøker ved hjelp av kvalitativ metode hvilken effekt kontorlandskap har på jobbtilfredshet (trivsel) og jobbutførelse (effektivitet). Den er innrettet som et casestudium av en av Hærens avdelinger på Setermoen; Sanitetsbataljonens staber, og baserer seg på semistrukturerte intervju og spørreundersøkelse. Vi finner støtte for at arbeid i kontorlandskap klart forbedrer jobbtilfredshet og jobbutførelse for noen, mens det klart hemmer for andre. Det som er avgjørende er oppgavetype; kontorlandskap virker å være positivt for arbeid med rutinepregede ting og i samarbeid, mens for konsentrasjonskrevende arbeid – spesielt arbeid med tall – og lite grad av samarbeid har det hemmende effekt. Oppgavetype er imidlertid ikke en uttømmende forklaringsfaktor; vi foreslår at personlighetsmessige forskjeller også har betydning.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3610
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3326
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-6901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en
dc.subjectkontorlandskapen
dc.subjectjobbutførelseen
dc.subjectjobbtilfredsheten
dc.subjectprivatheten
dc.titleEffekten av et åpent kontorlandskap på jobbtilfredshet og jobbutførelseen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record