Show simple item record

dc.contributor.advisorMeier Didriksen, Stine
dc.contributor.authorBjørnenak, Aina Nygård
dc.contributor.authorKolås, Ann Iren
dc.date.accessioned2011-09-19T13:34:16Z
dc.date.available2011-09-19T13:34:16Z
dc.date.issued2011-05-15
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om hvordan filmfortellinger fungerer som offisiell selvpresentasjon for å påvirke omdømmet på en positiv måte. Utgangspunktet for studien er to av Forsvarets rekrutteringsfilmer. Informantene vi har valgt er piloter som danner et innenfraperspektiv, og elever ved en videregående skole som har et utenfraperspektiv. Filmfortellinger en dramatisert fortelling som har sin styrke i kombinasjonen av lyd og bilder, og dermed dannes muligheten for å engasjere publikum i en allsidig appell. I vår oppgave forsøker vi å forske på i hvilken grad appellen har sammenheng med fortellerstrukturen og dramatiseringen. På grunn av filmfortellingers subjektive opplevelse er det vanskelig å peke på hva som fungerer best i omdømmesammenheng. Men våre funn tyder på at filmfortellinger har stor styrke i forhold til å begeistre publikum og forsterke budskap. Det gir også mulighet til å si veldig mye på kort tid. Selv om de audiovisuelle virkemidlene gir uante muligheter å vekke følelser og assosiasjoner, bør ikke det ikke gå på bekostning av en fullverdig fortellerstruktur. For ved å bruke grunnleggende elementer som handling, rollefordeling, konflikt og budskap kan organisasjoner både plassere seg selv i gunstige roller og formidle organisasjonens dypere moral og verdier gjennom å vise hva som er rett og galt.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3620
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3336
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-6901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en
dc.titleFilmfortellinger som omdømmebygging : en studie av en offentlig organisasjons selvpresentasjonen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)