Show simple item record

dc.contributor.advisorRøvik, Kjell Arne
dc.contributor.authorAasland, Tormod
dc.date.accessioned2011-09-20T07:21:29Z
dc.date.available2011-09-20T07:21:29Z
dc.date.issued2011-06-01
dc.description.abstractSammendrag av masteravhandlingen Coaching – nyttig for organisasjonen eller kun en hyggelig samtale? Denne masteravhandlingen handler om implementering av coaching som et lederutviklingsverktøy i et regionalt helseforetak med 12000 ansatte. Det regionale helseforetaket er paraplyorganisasjon for 4 helseforetak med fra 15oo til 6000 ansatte, med andre ord en stor organisasjon. De fire helseforetakene er helt selvstendige organisasjoner som det regionale helseforetaket ikke har styringsrett over. Implementeringen, innskrivingen, av coaching som et lederutviklingsverktøy som har som siktemål at lederne skal få en coachende lederstil, er et ambisiøst prosjekt. Planen for innskrivingen og oversettelsene av hva coaching skulle være, var fra det regionale foretaket avklart før prosjektet ble satt i gang. Det var interne coacher som skulle benyttes, og det måtte derfor settes i gang opplæringsprogram for disse interne coachene, tanken var med eksterne coacher. Dette ble etter to kurs så omskrevet slik at opplæring ble gjort med interne coacher. I tillegg til det den planlagte opplæringen ble det gitt tre andre opplæringer, for at målet med prosjektet skulle nås. For å dempe en eventuell konflikt mellom veiledning og coaching, ble det igangsatt eget kurs i coaching for de som var utdannet veiledere. Implementeringen ble også ulikt fulgt opp av lederne ved de ulike helseforetakene, slik at ved to av de fire foretakene ble oppslutningen god og suksesskriteriene for prosjektet nådd. For de to andre foretakene var oppslutningen mindre og der kan lite resultat ses i dag. Ledernes engasjement var tydelig utslagsgivende for å lykkes med implementeringen, noe som er en viktig lærdom. En annen viktig lærdom, er at hva hensikten med coachingen er, må også være klargjort tydelig. Prosjektet viste seg at nytten av coaching var i stor grad avhengig av settingen coachingen ble gitt i og valg av coachingoversettelse. De ulike settingene krevde ulike coachingtilnærminger, ulike coachingoversettelser. Det er viktig å ha med seg ved implementering av coaching i organisasjoner. Coaching er ikke alltid coaching, og coaching hva er det? 25.05.11. Tormod Aaslanden
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3623
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3339
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-6900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en
dc.subjectCoaching
dc.subjectCoachingoversettelse
dc.subjectCoachingimplementering
dc.subjectCoachinginnskriving
dc.subjectCoachingtranslasjon
dc.subjectInnskriving av coaching
dc.subjectImplementering
dc.subjectCoachi
dc.subjectCoach
dc.titleCoacing - nyttig for organisasjonen, eller kun en hyggelig samtale?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record