Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHenriksen, Nils
dc.contributor.authorTrondsen, Stine
dc.date.accessioned2011-10-03T05:57:05Z
dc.date.available2011-10-03T05:57:05Z
dc.date.issued2011-06-15
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har til hensikt å belyse fire foreldres erfaringer i møte med vellykket livsstilsendring i familien. Endringene har til hensikt å redusere overvekt hos barn. Målet med oppgaven er å bidra til økt forståelse om hva som oppleves som viktig for å oppnå ønsket livsstilsendring fra et foreldreperspektiv. Overvekt er et økende problem i samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt. Overvekt representerer en sammensatt problemstilling, og bidrar til økte helseproblemer i befolkningen generelt. Blant barn og unge ser man også bekymringsfull utvikling med hensyn til overvekt. For å endre dagens vektutvikling i samfunnet kreves det tiltak både på individ- og samfunnsnivå. Overvekt i seg selv er ikke en sykdom, men disponerer for sykdommer som blant annet diabetes, hjerte- kar-lidelser og psykososiale problemer. Oppgavens metodiske tilnærming er kvalitative forskningsintervju med fire foreldre til overvektige barn. Disse er foreldrene er sammen med sine barn deltakere på studien Aktivitetskolen i Finnmark. I tillegg inngår et utvalg av nasjonal og internasjonal forskning knyttet til området overvekt og barn, og teori om mestring og sosialisering i oppgavens teoretiske fortolkningsramme. Dette danner grunnlag for diskusjon av empiriske funn. Resultater fra denne studien viser at oppfølging utenfra er av stor betydning å oppnå arbeidet endring av familienes kosthold og aktivitetsvaner. Foreldre spiller også en svært viktig rolle som ledere av prosessen med endring av adferdsvaner. Endring av kosthold var en viktig faktor for at familien kunne gjennomføre en livsstilsendring og i denne studien omfatter det familien generelt, og barnet spesielt. Endring av aktivitetsvaner var også en viktig faktor for at barnet kunne endre livsstil og i sin tur redusere sin vekt. I denne studien gjaldt aktivitetsendringene i hovedsak barnet, hvor foreldrene bidrar i form av tilrettelegging som kjøring til aktiviteter. Familien for øvrig endret ikke aktivitetsnivå eller vaner i særlig grad. Motivasjon og egen tro på å lykkes i forkant av oppstart, samt eierskap til prosjektet var andre viktige faktorer i møte med endringsprosessen sett fra et foreldreperspektiv.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3634
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3350
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3960en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en
dc.titleEn kvalitativ studie av fire foreldres erfaringer med å gjennomføre livsstilsendring i familier med overvektige barnen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel