Show simple item record

dc.contributor.advisorMoldenæs, Turid
dc.contributor.authorDanielsen, Ådne
dc.date.accessioned2011-10-18T08:53:34Z
dc.date.available2011-10-18T08:53:34Z
dc.date.issued2011-11-11
dc.description.abstractAvhandlingsarbeidet representerer en organisasjonsteoretisk analyse av hvordan ideen om studiesentre har blitt til, og videre hvordan denne ideen har blitt spredt til, og mottatt i noen bestemte virksomheter. Studiesentre er organisasjoner som har til oppgave å legge forholdene til rette for at høyere utdanning kan tas på steder der tilgangen til slik utdanning er begrenset. Det betyr i praksis gjerne mindre steder som opplever en geografisk avstand til steder som har høgskoler og universiteter i sin nærhet, da som oftest de større byene. Studiesentre studeres primært ved hjelp av en bestemt gren innenfor organisasjonsteorien, kjent som den skandinaviske (ny)institusjonalismen. Innenfor denne grenen er det særlig den såkalte oversettelsesteorien, også kalt translasjonsteorien, som anvendes. Samtidig som at teorien anvendes som verktøy for analyse, legges det opp til at selve bruken av den skal bidra til å finne ut av hvor godt den egner seg til dette formålet. Avhandlingen er sånn sett ikke bare empirisk orientert, men også teoriutviklende i sin karakter. Et annet sentralt moment som vektlegges er utdypninger av sammenhenger mellom teoretisk ståsted og de forskningsstrategiene som anvendes. Et sentralt forskningsstrategisk grep er anvendelsen av en abduktiv forskningsstrategi. Det er i koblingene mellom empiri, teori og forskningsstrategi avhandlingen finner sin unike form. Sentrale stikkord er: studiesentre, organisasjonsteori, nyinstitusjonalisme, skandinavisk institusjonalisme, oversettelsesteori, aktør-nettverk-teori (ANT), normativ oversettelsesteori.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractAvhandlingsarbeidet representerer en organisasjonsteoretisk analyse av hvordan ideen om studiesentre har blitt til, og videre hvordan denne ideen har blitt spredt til, og mottatt i noen bestemte virksomheter. Studiesentre er organisasjoner som har til oppgave å legge forholdene til rette for at høyere utdanning kan tas på steder der tilgangen til slik utdanning er begrenset. Det betyr i praksis gjerne mindre steder som opplever en geografisk avstand til steder som har høgskoler og universiteter i sin nærhet, da som oftest de større byene. Studiesentre studeres primært ved hjelp av en bestemt gren innenfor organisasjonsteorien, kjent som den skandinaviske (ny)institusjonalismen. Innenfor denne grenen er det særlig den såkalte oversettelsesteorien, også kalt translasjonsteorien, som anvendes. Ved hjelp av denne teorien analyseres det nærmere hvordan ideen om studiesentre blir skapt, hvordan denne ideen spres, og til sist hvordan den mottas. Studiet av mottaket av denne ideen avgrenses til to utvalgte case. Her vurderes det også hva slags skjebne denne ideen har fått som ny praksis.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3652
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3368
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en
dc.subjectVDP::Social science: 200en
dc.titleRundt neste sving? En organisasjonsteoretisk analyse av studiesentre som idé og praksisen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record