Show simple item record

dc.contributor.advisorFoss, Nina
dc.contributor.authorFinn, Nina Astrid Arntsen
dc.date.accessioned2011-12-12T08:18:05Z
dc.date.available2011-12-12T08:18:05Z
dc.date.issued2011-11-01
dc.description.abstractTema for denne master oppgaven er hvordan helsesøsterstudenten utvikler sin kunnskap i praksisstudiet i helsesøsterutdanningen. I møtet med brukerne står helsesøster i dilemma mellom frivillighet og kontroll og å være samarbeidspartner eller ekspert. Praksisstudiet er en viktig arena der helsesøsterstudenten kan lære å håndtere motstridende hensyn og roller. I oppgaven undersøker jeg hva som kjennetegner de læringssituasjonene og læringsprosessene som helsesøsterstudenten opplever som gode i praksisstudiet. Med underspørsmål: hva studenten lærer, hvordan hun lærer og hvordan hun forholder seg til dilemma og uventede vendinger i læringssituasjonene. Data er innhentet ved hjelp av kvalitative semistruktuerte intervju av tre helsesøstre som hadde vært studenter i praksis for mindre enn et år siden. Fortellingen om den lærerike læringssituasjonen er kondensert til lesbare narrativer som presenteres og analyseres ved narrativ metode. Donald Schöns teori er et sentralt teoretisk perspektiv i analysen. Kjennetegn ved læringssituasjonene i materialet er at de avviker fra det studenten har planlagt og forutsett, de tvinger studenten til å manøvrere mellom ulike hensyn og krav. Studenten går aktivt inn i en dialog med situasjonen, hun tar i bruk kunnskap og erfaring og reflekterer i situasjonen. Veilederen må legge til rette for gode læringssituasjoner, mulighet til å reflektere sammen med veileder og støtte.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3708
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3422
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3960en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en
dc.titleHelsesøsterstudenters kunnskapsutvikling i praksisstudieren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record