Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMortensen, Elin
dc.contributor.authorFismen, Silje
dc.date.accessioned2011-12-22T07:56:51Z
dc.date.available2011-12-22T07:56:51Z
dc.date.issued2011-06-17
dc.description.abstractMekanismene bak sykdommen lupus er bare delvis kjent. Viktige faktorer er utvikling av autoimmunitet i form av antistoffer mot egne cellulære strukturer, defekter i programmert celledød (apoptose), samt genetisk predisposisjon kombinert med påvirkning fra ytre stimuli. Vår forskningsgruppe har vist at fragmenter av DNA frigjøres og avleires i nyrenøstene samtidig som at DNaseI-genet er nedregulert i nyre. Dette genet er hovedansvarlig for å fjerne apoptotisk materiale. Dette er viktig, fordi apoptotiske celler inneholder DNA som ikke må eksponeres for kroppens immunsystem. Dersom dette enzymet ikke fungerer, vil apoptotiske celler som inneholder DNA avleires i nyrene og fungere som antigener for autoantistoffer slik at en betennelsesprosess oppstår. Resultatene fra våre studier viser at tap av DNaseI-genet i nyre kan være en viktig årsaksfaktor for utvikling av lupusnefritt. Vi har demonstrert dette både i musemodeller og hos mennesker. Vi har i tillegg vist at nedreguleringen DNaseI-genet sannsynligvis er starten på en kaskade av hendelser som resulterer i oppregulering av en gruppe endonukleaser kalt matrix metalloproteaser. Proteasene destruerer membraner i nyrenøstene. Dette er viktig translasjonsforskning og kan ha konsekvenser både for forståelsen av sykdommen og for utvikling av målrettet behandling. Vi har ikke påvist tilsvarende årsaksmekanismer ved lupus i hud. Dette skyldes sannsynligvis at avleiring av DNA-fragmenter i hud forårsakes av andre mekanismer, eller at DNA-fragmenter som danner komplekser med autoantistoffer føres med blodbanen til huden. Resultatene våre kan tale for sistnevnte forklaringsmodellen
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractMolekylære årsaksmekanismer bak lupus i hud og i nyre. Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en sykdom som kan ramme de fleste av kroppens organer. Nyresykdom (lupusnefritt) er blant sykdommens mest alvorlige uttrykk og lupus i hud er hyppig forekommende. Avhandlingens formål har vært å avdekke basale mekanismer bak sykdomsutvikling i disse organene. Cand.med. Silje Fismen vil forsvare doktorgradsavhandlingen “Impact of chromatin in lupus nephritis and lupus dermatitis - mechanisms of induction and progression of disease” 17. juni 2011 ved Universitetet i Tromsø. Mekanismene bak sykdommen lupus er bare delvis kjent. Viktige faktorer er utvikling av autoimmunitet i form av antistoffer mot egne cellulære strukturer, defekter i programmert celledød (apoptose), samt genetisk predisposisjon kombinert med påvirkning fra ytre stimuli. Vår forskningsgruppe har vist at fragmenter av DNA frigjøres og avleires i nyrenøstene samtidig som at DNaseI-genet er nedregulert i nyre. Dette genet er hovedansvarlig for å fjerne apoptotisk materiale. Dette er viktig, fordi apoptotiske celler inneholder DNA som ikke må eksponeres for kroppens immunsystem. Dersom dette enzymet ikke fungerer, vil apoptotiske celler som inneholder DNA avleires i nyrene og fungere som antigener for autoantistoffer slik at en betennelsesprosess oppstår. Resultatene fra våre studier viser at tap av DNaseI-genet i nyre kan være en viktig årsaksfaktor for utvikling av lupusnefritt. Vi har demonstrert dette både i musemodeller og hos mennesker. Vi har i tillegg vist at nedreguleringen DNaseI-genet sannsynligvis er starten på en kaskade av hendelser som resulterer i oppregulering av en gruppe endonukleaser kalt matrix metalloproteaser. Proteasene destruerer membraner i nyrenøstene. Dette er viktig translasjonsforskning og kan ha konsekvenser både for forståelsen av sykdommen og for utvikling av målrettet behandling. Vi har ikke påvist tilsvarende årsaksmekanismer ved lupus i hud. Dette skyldes sannsynligvis at avleiring av DNA-fragmenter i hud forårsakes av andre mekanismer, eller at DNA-fragmenter som danner komplekser med autoantistoffer føres med blodbanen til huden. Resultatene våre kan tale for sistnevnte forklaringsmodell. Silje Fismen er født i Bergen i 1975 og utdannet lege fra Universitetet i Bergen i 2001. Hun er spesialist i patologi og har vært ansatt ved avdeling for klinisk patologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge siden 2005. Forskningsarbeidet utgår fra molekylærpatologisk forskningsgruppe ved institutt for medisinsk biologi, UiT. Veiledere har vært professor Elin Mortensen og professor Ole Petter Rekvig. Kontaktinformasjon: Silje Fismen Avdeling for klinisk patologi,Universitetssykehuset i Nord-Norge Tlf: 776 69410, e-post: silje.fismen@unn.noen
dc.description.sponsorshipHelseNord og UiT. Er ansatt i UNN og UNN har betalt lønn. Forskningsmidler innvilget fra HelseNord og resten finansiert fra forskningsmidler tildelt Ole Petter Rekvig.en
dc.descriptionPapers 1, 2, 4, 5 and 6 of this thesis are not available in Munin: <br/>1. Fismen S, Hedberg A, Fenton KA, Jacobsen S, Krarup E, Kamper AL, Rekvig OP and Mortensen ES.: 'Circulating chromatin-anti-chromatin antibody complexes bind with high affinity to dermo-epidermal structures in murine and human lupus nephritis', Lupus (2009) 18(7):597-607. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1177/0961203308100512>http://dx.doi.org/10.1177/0961203308100512</a> <br/>2. Hedberg A, Fismen S, Fenton KA, Mortensen ES and Rekvig OP.: 'Deposition of chromatin-IgG complexes in skin of nephritic MRL-lpr/lpr mice is associated with increased local matrix metalloprotease activities', Experimental Dermatology (2010) 19: e265–e274. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0625.2010.01064.x>http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0625.2010.01064.x</a> <br/>4. Fismen S, Thiyagarajan D, Jacobsen S, Fenton C, Krarup E, Kamper AL, Rekvig OP and Mortensen ES.: 'Renal upregulation of Trap1 and p62/SQSTM1 is associated with DNaseI downregulation during progression of murine and human lupus nephritis' (manuscript) <br/>5. Fismen S, Rekvig OP and Mortensen ES.: 'Pathogenesis of SLE Dermatitis – A Reflection of the Process in SLE Nephritis?', Current Rheumatology Reviews (2007) Vol 3, No 2. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.2174/157339707780619412>http://dx.doi.org/10.2174/157339707780619412</a> <br/>6. Fismen S, Mortensen ES, Rekvig OP.: 'Nuclease defiencies promote end-stage lupus nephritis but not nephritogenic autoimmunity in (NZB x NZW) F1 mice', Immunology and Cell Biology (2010) 89, 90–99. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1038/icb.2010.75>http://dx.doi.org/10.1038/icb.2010.75</a>en
dc.identifier.isbn978-82-7589-312-1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3721
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3434
dc.language.isoengen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk immunologi: 716en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical immunology: 716en
dc.titleImpact of chromatin in lupus nephritis and lupus dermatitis – mechanisms of induction and progression of diseaseen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel