Show simple item record

dc.contributor.advisorBrodin, Ellen
dc.contributor.authorJohansen, Therese
dc.date.accessioned2012-01-03T06:15:07Z
dc.date.available2012-01-03T06:15:07Z
dc.date.issued2011-09-15
dc.description.abstractBakgrunn: Den vanligste årsaken til hjerteinfarkt er ruptur av aterosklerotisk plakk som medfører trombedannelse og okklusjon av koronarkarene. Hos 1 – 12 % av hjerteinfarkt pasientene finner man ved koronarangiografi ingen tegn til stenoser, og andre faktorer enn aterosklerose må være forklaringen på hvorfor disse pasientene har fått hjerteinfarkt. Foreslåtte etiologiske faktorer er blant annet koronare vasospasmer, hyperkoagulopatier, embolisering og malignitet. Kreft er en anerkjent hyperkoagulabel tilstand og er assosiert med økt risiko for venøstromboembolisme. Hensikten med denne studien var å se kreft også medfører en arteriell hyperkoagulabilitet, uttrykt som hjerteinfarkt uten koronare stenoser. Materiale og metode: Fra UNN’s eget angiografi/PCI register hentet vi ut et pasientmateriale på 144 pasienter i aldersgruppen 20-60 år som hadde gjennomgått hjerteinfarkt der koronarangiografi viste ingen koronarestenoser. Av de 144 pasientene var det 31 pasienter med STEMI og 113 pasienter med NSTEMI. Alle pasientene ble registrert med hensyn på forekomsten av kreft før og etter hendelsen, forekomsten av venøs tromboembolisme før og etter og risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom. Andre etiologiske faktorer ble også registrert. Statistisk signifikans ble beregnet med χ2-test ved kategoriske variabler og t-test for kontinuerlige variabler. Resultat: Gjennomsnittsalderen hos STEMI pasientene var 51 ± 7 og 49 ± 8 hos NSTEMI pasientene. Det var en signifikant høyere andel menn i begge gruppene. Blant STEMI pasientene var det en signifikant høyere andel røykere. 3 av til sammen 31 pasienter med STEMI hadde en kreftdiagnose ved innleggelse, og ytterlige 2 av STEMI pasientene fikk kreft i løpet av oppfølgingstiden. Blant NSTEMI pasientene var der 3 av 113 som hadde kreft fra tidligere og 2 som fikk kreft i løpet av oppfølgingstiden. I hele pasient materialet var der kun 1 pasient som fikk VTE. Hyppigst forekommende etiologiske faktorer var koronare vasospasmer, myokarditt og perikarditt. Konklusjon: Studien viste at det var få av hjerteinfarkt pasientene med normale koronarkar som fikk en kreftdiagnose i løpet av oppfølgingstiden. Sannsynligvis er det andre etiologiske faktorer som forklarer økt trombose tendens hos denne pasientgruppen.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3738
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3451
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseID5.-årsoppgaveen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Kardiologi: 771en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Cardiology: 771en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Oncology: 762en
dc.titleForekomst av kreft og VTE hos pasienter med hjerteinfarkt uten koronare stenoseren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record