Now showing items 101-103 of 103

  • Veiledning for nyansatte i barnevernet 

   Lauritzen, Camilla; Aas, Benedikte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-04)
   Myndighetene ønsker å innføre veiledet førsteår for nyansatte i barnevernet, med hensikt om å redusere frafall, samt å bidra til profesjonell utvikling av nyansatte. Dette prosjektet hadde som formål å undersøke hvor langt man har kommet med å innføre veiledning for nyansatte og øvrige ansatte i det kommunale barnevernet. Deltakerne i studien besto av ansatte i det kommunale barnevernet (N = ...
  • Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning – hvorfor, hvordan og hva videre? 

   Lauritzen, Camilla; Nordstoga, Sigrid; Østby, Lene Gunhild; Broman, Åse; Haugs, Tone (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   Store belastninger, spesielt for nyansatte, er en kjent utfordring for barneverntjenesten. Svært mange ansatte velger å slutte i barnevernet, og dette er et problem for tjenestene som mister kompetanse og kontinuitet. For å styrke tjenestene iverksatte den forrige regjeringen satsingen barnevernløftet (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2012–2013). Barnevernløftet innebærer blant ...
  • Youth blogging and serious illness 

   Nesby, Linda; Salamonsen, Anita (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-12-15)
   In recent years, a growing number of young people who experience illness tend to blog about it. In this paper, we question whether and how illness blogs illustrate the intercommunicative aspect of blogging by bringing forth both the literary concept of the implied reader and the sociological concepts of empowerment and agency in the analysis. We argue that young people blogging about serious illness ...