Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørndal, Cato R. P.
dc.contributor.authorLund, Øystein
dc.date.accessioned2012-02-08T12:57:54Z
dc.date.available2012-02-08T12:57:54Z
dc.date.issued2012-03-01
dc.description.abstractAvhandlingen består av tre delstudier, presentert i tre artikler, som omhandler læreres bruk av, og vurdering av det nettbaserte veiledningsforumet Lærerforum. Lærerforum er et åpent forum hvor et veilederteam, og andre brukere av forumet gir tilbakemelding på problemstillinger relatert til praksis i skolen. Artiklene beskriver henholdsvis en spørreskjemaundersøkelse blant brukere av Lærerforum, analyse av problemstillinger sendt inn til forumet og intervju av et utvalg brukere av forumet. Studien viser at forumet vurderes positivt av brukere, særlig i forhold til kvaliteten ”relevans”. Brukere av forumet er imidlertid noe mer tilbakeholdne med å rapportere praksisrelatert effekt av å bruke forumet, noe som i studien ses i sammenheng med en gjennomgående sporadisk bruk av forumet. Bruk av forumet gjennom å lese andres innlegg skjer i større grad enn innsending av egne problemstillinger. Studien viser videre at det er sammenheng mellom hyppig bruk av Lærerforum og tilbøyelighet til å drøfte problemstillinger fra forumet med kolleger. Det er dermed ikke grunnlag for å anta at bruk av Lærerforum fortrenger faglige samtaler med kolleger. Det fremkommer videre ulike tanker om hvordan Lærerforum skal benyttes. Noen ønsker å bruke forumet i fellesskap med det øvrige kollegium, mens andre ønsker å bruke forumet individuelt, for å drøfte spørsmålsstillinger som oppleves vanskelig å ta opp i kollegiet.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractAvhandlingen består av tre delstudier, presentert i tre artikler, som omhandler læreres bruk av, og vurdering av det nettbaserte veiledningsforumet Lærerforum. Det overordnede forskningsspørsmålet er "Hvordan forholder lærere seg til det nettbaserte veiledningsforumet Lærerforum?". Spørsmålet er søkt besvart gjennom en tre-delt studie, bestående av spørreskjemaundersøkelse blant brukere av forumet, analyse av spørsmålsstillinger til forumet og intervju av registrerte brukere. Mens hovedtyngden av forskning på nettbasert læring er rettet mot formaliserte studier, presenterer denne studien bruk av et åpent tilbud. Studien viser at tilbudet vurderes positivt, men at det later til å være høy terskel for å skrive egne innlegg. Bruk av forumet ser ut til å oppmuntre til faglige samtaler med kolleger. Lesing av andres innlegg skjer i stor utstrekning, og betraktes som en god kilde til læring. Spørsmålsstillinger til forumet knyttes i stor grad til enkeltelevers inkludering og læringsutbytte. Brukere av forumet er delt i synet på om man ønsker en felles, kollegiebasert bruk av forumet, eller om man ønsker å bruke forumet til spørsmål som oppleves vanskelig å ta opp i eget kollegium.en
dc.description.sponsorshipNorges forskningsråden
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin: <br/>1. Øystein Lund: '”Lærerforum”- Læreres bruk av, og vurdering av et nettbasert veiledningstilbud', Norsk Pedagogisk Tidsskrift (2011) vol. 5 pp. 344-359. Available at <a href=http://www.idunn.no/ts/npt/2011/05/art02>http://www.idunn.no/ts/npt/2011/05/art02</a> <br/>2. Øystein Lund: '”Nå har jeg virkelig bruk for noen gode råd”. Læreres spørsmålsstillinger til et nettbasert veiledningsforum', Psykologi i kommunen (2011) vol. 2 pp. 57-64. <br/>3. Øystein Lund: 'Orakel, møteplass eller læringsfellesskap? Samtaler om det nettbaserte veiledningstilbudet Lærerforum', Tidsskriftet FoU i praksis, 5(2), 97-91. Abstract available at <a href=http://www.tapirforlag.no/node/1708>http://www.tapirforlag.no/node/1708</a>en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3823
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3533
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en
dc.titleOrakel, møteplass eller læringsfellesskap? Læreres bruk av, og tanker om det nettbaserte veiledningstilbudet Lærerforum.en
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record