Now showing items 4941-4960 of 5518

  • Sykepleieres opplevelser i arbeidet med de gamle menneskene i hjemmetjenesten. En kvalitativ studie om hvordan sykepleiere opplever arbeidet med gamle mennesker i den kommunale hjemmebaserte omsorgstjenesten 

   Dahle, Harry (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-04)
   Bakgrunn: Yngre brukergrupper i den kommunale hjemmebaserte omsorgstjenesten har komplekse helsefaglige utfordringer. Sykepleien som ytes i hjemmet er blitt mer omfattende og avansert. Det krever utvikling av de hjemmebaserte tjenestene, og kompetanseheving hos sykepleierne. Effektivisering og mangel på resurser er en utfordring. Det stilles spørsmål om hvor de gamle menneskene blir av i ...
  • Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten i kommunehelsetjenesten 

   Evju, Anne Svelstad; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann (Conference object; Konferansebidrag, 2016-05-30)
   Nasjonale føringer vektlegger at omsorgstjenestene i større grad skal legge til rette for at pasientene skal kunne benytte sine egne ressurser best mulig, og sørge for å unngå å gjøre dem til passive mottakere av helsetjenester. Dette fordrer at sykepleiere må ha et større fokus på den rehabiliterende funksjonen i kommunehelsetjenesten.
  • Sykepleierutdanningen i Finnmark 1960 - 1995 

   Immonen, Ingrid (Research report; Forskningsrapport, 1996-06-12)
   Behovet for sykepleiere med utdanning var stor i Finnmark etter krigen. Allerede tidlig på 50-tallet arbeidet man i fylket for å få egen sykepleierutdanning. I 1960 kom utdanningen i gang ved Finnmark Sykepleierskole. I 1995 kunne man markere at sykepleieutdanningen i Finnmark har utdannet offentlig godkjente sykepleiere i 35 år. I juni 1996 uteksamineres det siste kullet som ble tatt opp ved Finnmark ...
  • Sykestuer i Finnmark : en studie av bruk og nytteverdi 

   Aaraas, Ivar (Research report; Forskningsrapport, 1998)
  • Sykkelrittet Offroadfinnmark 2008. En kartlegging av fysiologiske forhold 

   Weydahl, Andi; Mikkilä, Saija P.; Calogiuri, Giovanna (Research report; Forskningsrapport, 2009)
  • Symptomer fastleger støter på ved begynnende psykose 

   Frostmo, Espen Alstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Resyme Introduksjon og bakgrunn: Tidlig intervensjon ved psykoselidelser er viktig for pasientens prognose. Her har fastlegene som en del av primærhelsetjenesten en viktig rolle for å identifisere og behandle psykoser. Oppgaven har derfor tatt for seg i hvilken grad fastlegene støter på de positive- eller negative symptomene, både seg i mellom og sett i forhold til legenes erfaring. Teori - ...
  • Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller 

   Andersen, Keth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-27)
   Kardiovaskulære sykdommer er fortsatt den viktigste årsaken til morbiditet og mortalitet hos både menn og kvinner verden over. I Norge er iskemisk hjertesykdom en av de vanligste årsakene til død hos begge kjønn. Bare i 2013 ble det registrert 13043 hjerteinfarkt i Norge. Koronar hjertesykdom har tradisjonelt blitt sett på som en sykdom som hovedsakelig affiserer menn. Kvinner har derimot større ...
  • Symptoms of respiratory tract infection and associated care-seeking in subjects with and without obstructive lung disease; The Tromso Study: Tromso 6. 

   Melbye, Hasse; Joensen, Lisa; Risør, Mette Bech; Halvorsen, Peder Andreas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   Respiratory tract infections (RTIs) may be more severe in those with asthma or COPD and these patients are more frequently in need of health care. The aim of the study was to describe the frequency of RTI symptoms in a general adult population and how care-seeking is associated with the presence of obstructive lung disease. Cross-sectional data including spirometry and self-reported chronic diseases ...
  • Symptoms Reported by Head and Neck Cancer Patients during Radiotherapy and Association with Mucosal Ulceration Site and Size: An Observational Study. 

   Gussgard, Anne Margrete; Jokstad, Asbjørn; Wood, Robert; Hope, Andrew; Tenenbaum, Howard (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-06-10)
   <p>Background Self-reported pain and impairment of oral functions varies markedly and often in spite of extensive oral mucositis (OM). The aim of the current study was to appraise how patientreported debilitation caused by OM is influenced by the extent and possibly location of the OM lesions.<p>Methods Patients with head and neck cancer undergoing radiotherapy were examined before treatment, twice ...
  • Symptoms, signs, and tests: The general practitioner's comprehensive approach towards a cancer diagnosis 

   Scheel, Benedicte; Holtedahl, Knut A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-09-16)
   Objective. To study the relative importance of different tools a GP can use during the diagnostic process towards cancer detection. <p>Design. Retrospective cohort study with prospective registration of cancer in general practice. Setting and subjects. One hundred and fi fty-seven Norwegian general practitioners (GPs) reported 261 cancer patients.<p> Method. During 10 consecutive days, GPs ...
  • Synergistic effects of Radiotherapy and Immune Checkpoint Inhibitors in Cancer Treatment 

   Vik, Jørg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Background: Use of immune checkpoint inhibitors have improved survival in patients suffering from cancer types such as advanced melanoma and NSCLC. Through increased understanding of immunological reactions associated with radiotherapy, a potential for synergy of radiotherapy and immune checkpoint inhibitors has emerged. Preclinical proof-of-concept studies have confirmed synergy of the treatments ...
  • Synkope som utskrivelsesdiagnose - forekomst, utredning, diagnose og behandling 

   Johnsen, Henriette Ostad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
   Bakgrunn: Synkope er definert som et forbigående tap av bevissthet, som følge av global cerebral hypoperfusjon, og karakterisert av rask start, kort varighet og spontan full tilfriskning. Synkope er et symptom som pasienten presenterer, men er ikke i seg selv en diagnose. Formålet med denne oppgaven er å kartlegge de vanligste årsakene til synkope som utskrivelsesdiagnose, hvilken utredning, behandling ...
  • Synliggjøring av "De usynlige barna". Barn som pårørende av foreldre med psykiske lidelser og ruslidelser i behandling ved Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge 

   Støver, Ylva Victoria; Freili, Janita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-01)
   Bakgrunn: Kunnskapsstatus viser at det er en transgenerasjonell overføring av risiko og psykisk morbiditet fra foreldre til barn som pårørende (BAP), men det finnes relativt få implementerte tiltak tilpasset BAP i psykisk helsevern for voksne. Svake kartleggingsrutiner har bidratt til at vi fortsatt ikke vet hva som kjennetegner disse barna, deres livssituasjon, foreldrenes lidelser eller hvorvidt ...
  • Synthesis and structural studies of cyclic bioactive cysteine rich peptides 

   Sørum, Lisbeth (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2009-05-20)
   Naturally occurring cyclic peptides have great therapeutic potential. Cyclotides are circular proteins found in the plants of the Rubiaceae, Violaceae and Cucurbitaceae families. They have an exceptional stability against chemical, enzymatic and thermal conditions due to their cyclic cystine knot (CCK) motif, which is the combination of a cyclic backbone and multiple disulfide bonds. In this thesis, ...
  • Synthesis of a novel tripeptidomimetic scaffold and biological evaluation for CXC chemokine receptor 4 (CXCR4) antagonism 

   Baumann, Markus; Nome, Lina Marie; Zachariassen, Zack Georg; Karlshøj, Stepfanie; Fossen, Torgils; Rosenkilde, Mette M.; Våbenø, Jon; Haug, Bengt Erik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-05-17)
   We here report the preparation of a new 2,6,8-trisubstituted bicyclic tripeptidomimetic scaffold through TFA-mediated cyclization of a linear precursor containing three side chains. The introduction of a triphenylmethyl-protected thiol into carboxylic acid containing building blocks through sulfa Michael additions onto α,β-unsaturated hexafluoroisopropyl esters is described. The stereoselectivity ...
  • Synthesis, biological evaluation and molecular modeling of new analogs of the anti-cancer agent 2-methoxyestradiol: potent inhibitors of angiogenesis 

   Solum, Eirik Johansson; Cheng, Jing-Jy; Sylte, Ingebrigt; Vik, Anders; Hansen, Trond Vidar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-03-27)
   The synthesis, cytotoxicity, inhibition of tubulin polymerization and anti-angiogenic effects of 10 analogs of 2-methoxyestradiol are reported. These efforts revealed that the analog with a 4-pyridine ring in the 17-position, in combination with 2-ethyl- and 3-sulfamate substituents on the steroid A-ring, is the most interesting anti-cancer agent. This compound showed potent inhibitory effects against ...
  • Synthesis, biological evaluation and molecular modeling studies of the PPARβ/δ antagonist CC618 

   Kaupang, Åsmund; Paulsen, Steinar Martin; Steindal, Calin Constantin; Ravna, Aina Westrheim; Sylte, Ingebrigt; Halvorsen, Trine Grønhaug; Thoresen, G. Hege; Hansen, Trond Vidar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-03-05)
   Abstract: Herein, we describe the synthesis, biological evaluation and molecular docking of the selective PPARb/ d antagonist (4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-N-(2-(5-(trifluoromethyl)-pyridin-2-ylsulfonyl) ethyl)thiazole-5-carboxamide)), CC618. Results from in vitro luciferase reporter gene assays against the three known human PPAR subtypes revealed that CC618 selectively antagonizes ...
  • Synthesis, experimental evaluation and molecular modelling of hydroxamate derivatives as zinc metalloproteinase inhibitors 

   Sjøli, Stian; Nuti, Elisa; Camodeca, Caterina; Bilto, Irina; Rossello, Armando; Winberg, Jan-Olof; Sylte, Ingebrigt; Adekoya, Olayiwola (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-11-28)
   Enzymes of the M4 family of zinc-metalloproteinases are virulence factors secreted from gram-positive or gram-negative bacteria, and putative drug targets in the treatment of bacterial infections. In order to have a therapeutic value such inhibitors should not interfere with endogenous zinc-metalloproteinases. In the present study we have synthesised a series of hydroxamate derivatives and validated ...
  • Synthesis, in vitro and in vivo biological evaluation of new oxysterols as modulators of the liver X receptors 

   Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Viktorsson, Elvar Örn; Kristensen, Aleksander Lim; Ekeberg, Dag; Røberg-Larsen, Hanne; Wilson, Steven Ray Haakon; Gabrielsen, Mari; Sylte, Ingebrigt; Rustan, Arild; Thoresen, G. Hege; Rongved, Pål; Kase, Eili Tranheim (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-07-26)
   Liver X Receptor (LXR) modulators have shown potential as drugs since they target genes affecting metabolism and fatty acid synthesis. LXR antagonists are of particular interest since they are able to reduce the synthesis of complex fatty acids and glucose uptake. Based on molecular modeling, five new cholesterol mimics were synthesized, where four contained a hydroxyl group in the 22-S-position. ...
  • System-perpetuating asymmetries between explicit and implicit intergroup attitudes among indigenous and non-indigenous Chileans. 

   Siebler, Frank; Haye, Andrés; Gonzaléz, Roberto; Ordóñez, Gabriela; Bohner, Gerd; Sirlopú, David; Millar, Andrés; De Tezanos-Pinto, Pablo; Torres, David (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010)