Now showing items 4941-4960 of 5646

  • Storage of vitamin D in adipose tissue and associations between vitamin D related genetic variants and diabetes, myocardial infarction, cancer, death, and low bone mineral density. Results from a high-dose vitamin D study and the Tromsø Study 

   Martinaityte, Ieva (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-03-22)
   Cholecalciferol (vitamin D) is a biologically active substance, which acts in both skeletal and non-skeletal metabolic pathways, and is stored most in adipose tissue. Its active metabolite 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D), bound to the vitamin D receptor (VDR), regulates gene expression and initiates rapid responses in the cells that regulate bone and adipose tissue homeostasis, lead to ...
  • Storage-induced platelet apoptosis is a potential risk factor for alloimmunization upon platelet transfusion 

   Saris, Anno; Peyron, Ivan; Van Der Meer, Pieter F.; Stuge, Tor Brynjar; Zwaginga, Jaap Jan; van Ham, S Marieke; ten Brinke, Anja (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-05)
   Platelet transfusion can elicit alloimmune responses leading to alloantibody formation against donor-specific polymorphic residues, ultimately resulting in platelet transfusion refractoriness. Universal leukoreduction significantly reduced the frequency of alloimmunization after platelet transfusion, thereby showing the importance of white blood cells (WBCs) in inducing this alloresponse. It is, ...
  • Strategies for scalability and sustainability of mobile health projects for Non-Communicable Diseases in developing countries. A qualitative review analysis. 

   Chilanga, Catherine Chilute (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   This research reviews the strategies that are used for scalability and sustainability of mobile health (mhealth) projects for Non- Communicable Diseases (NCDs) in developing countries. Due to increased availability of mobile phones, use of mhealth to delivery healthcare services has become widely used in developing countries. An increase in rates of deaths from NCDs has also been observed in most ...
  • Strålebehandling i utviklingsland 

   Spanne, Oddvar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-08-01)
   Kreft er i dag ein av dei viktigaste årsakene til at folk døyr berre slått av hjarte og karsjukdomar. Sjølv i strok av verda der infeksjonssjukdomar endå er dominerande er kreft ein viktig årsak til dødelegheit. På verdsbasis tek kreft livet av meir folk enn HIV/AIDS, malaria og tuberkulose til saman. Strålebehandling er ein viktig del av all kreftbehandling og skulle difor ideelt sett vera tilgjengeleg ...
  • Stråleindusert øsofagitt. En retrospektiv kvalitetssikringsanalyse med utgangspunkt i dosemetriske parametere og kliniske baselineparameter. 

   Imingen, Kristian Steinsvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-02)
   Bakgrunn: Stråleindusert øsofagitt er en vanlig form for toksisitet blant pasienter med ikke-småcellet og småcellet lungekarsinom som mottar strålebehandling. Det har ved flere studier blitt forsøkt å identifisere hva som predikerer for stråleindusert øsofagitt, til tross for dette foreligger det diskrepans i litteraturen hva gjelder de viktigste risikofaktorene og anbefalinger for å unngå bivirkningen. ...
  • The strengths and difficulties Questionnaire as a screening instrument for Norwegian Child and Adolescent Mental Health Services, application of UK scoring algorithms 

   Brøndbo, Per Håkan; Mathiassen, Børge Idar; Martinussen, Monica; Heiervang, Einar; Eriksen, Mads; Moe, Therese Fjeldmo; Guri, Sæther; Kvernmo, Siv (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   The use of screening instruments can reduce waiting lists and increase treatment capacity. The aim of this study was to examine the usefulness of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) with the original UK scoring algorithms, when used as a screening instrument to detect mental health disorders among patients in the Norwegian Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS) North ...
  • Stress among dental students. A survey from Arkhangelsk, Russia. 

   Myrvold, Birgitte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-14)
   Et tverrsnitt studie som ble utført blant tannlegestudenter i Arkhangelsk, Russland. Hensikten med studiet var å se nærmere på graden av oppfattet stress blant tannlegestudentene. Det ble samlet inn personlige bakgrunnsdata av deltakerne i tilegg til at studentene skulle score intensiteten av stress som de hadde blitt utsatt for den siste måneden. Det ble brukt en "Dental Environment Stress Scale" ...
  • Stress, kroniske smerter og funksjonsbegrensning. Hvilken innvirkning kan psykologisk stress og sykdomsforståelse ha på smertetilstand og funksjonsbegrensning ved leddgikt? 

   Lysheim, Ingrid Reinaas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-04)
   Sammendrag Mål: Målet med denne prospektive studien var å undersøke om psykologisk stress og sykdomsforståelse kan påvirke smertetilstanden og funksjonsbegrensning hos pasienter med leddgikt - revmatoid artritt (RA). Metode: Tre hundre og fem pasienter med RA behandlet ved UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge) ble kontaktet via post og invitert til å delta. Data ble innsamlet ved å bruke ...
  • Stressymptomer ved hjemkomst etter tjenestegjøring i internasjonal militær operasjon; En studie av norsk militært personell etter tjenestegjøring i Afghanistan. 

   Solberg, Sindre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-31)
   Bakgrunn og formål: Internasjonal forskning har de siste årene vist en klar sammenheng mellom deltagelse i internasjonale militære operasjoner og øket risiko for psykologiske helseplager etter tjeneste. Denne oppgaven vil se på totalforekomsten av stressymptomer hos personell som har tjenestegjort i Afghanistan, identifisere de vanligste stressymptomene ved hjemkomst og vurdere om personell som har ...
  • Striving for wellbeing: The different roles of hedonia and eudaimonia in goal pursuit and goal achievement 

   Thorsteinsen, Kjærsti; Vittersø, Joar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-09)
   Goals are central to theories of happiness and previous research has shown that successful goal pursuit typically leads to a boost in wellbeing. Taking these ideas further, the current study adopts the distinction between hedonic wellbeing (HWB) and eudaimonic wellbeing (EWB) and suggests that it is the former that increases when goals are achieved. By contrast, EWB is hypothesized to have a causal ...
  • Stroke identification by criteria based dispatch - a register based study 

   Ellensen, Eirin Nybø; Næss, Halvor; Wisborg, Torben; Hunskaar, Steinar; Zakariassen, Erik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-11-05)
   <i>Background</i>: Rapid and precise dispatch of resources is a key element in pre‐hospital emergency medicine. Emergency medical communication centres (EMCCs) dispatch resources based on protocols and guidelines, balancing the acute need of the individual and the resource allocation of the pre‐hospital emergency medical system. The aim of this study was to determine the validity of stroke ...
  • Stromal Expression of MiR-21 Predicts Biochemical Failure in Prostate Cancer Patients with Gleason Score 6 

   Melbø-Jørgensen, Christian Nordahl; Ness, Nora; Andersen, Sigve; Valkov, Andrey Yurjevich; Dønnem, Tom; Al-Saad, Samer; Kiselev, Yury; Berg, Thomas; Nordby, Yngve; Bremnes, Roy M.; Busund, Lill-Tove; Richardsen, Elin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  • Stromal impact on tumor growth and lymphangiogenesis in human carcinoma xenografts 

   Rikardsen, Oddveig G; Hadler-Olsen, Elin Synnøve; Ljones, Hilde; Steigen, sonja eriksson; Grenman, Reidar; Kanapathippillai, Premasany; Winberg, Jan-Olof; Svineng, Gunbjørg; Uhlin-Hansen, Lars (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010)
  • Structural and biochemical investigation of Metallo-β-lactamases : insights into antibiotic binding sites 

   Naga Pardha Saradhi, Borra (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2012-09-25)
   The emergence of multidrug-resistant (MDR) Gram-negative pathogens and lack of new antibiotics in the pharmaceutical pipeline is seriously limiting our treatment options against common infections. We are now experiencing clinical isolates resistant to virtually all our antibiotics. Our most important and widely used antibiotics, the β-lactams, are challenged by successful β-lactamases. β-lactamases ...
  • Structural elucidation of phospholipids in omega-3 food supplements 

   Brogård, Charlotte Nikolaisen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-19)
   A novel method was developed for UPLC-MS analysis of phospholipids in complex lipid samples. The methods developed allowed for identification and structural elucidation of different PL species and by utilizing MSE technology, rapid qualitative analyses of complex lipid samples were made possible. By using UPLC-MS it was confirmed that a high proportion of the total content of commercial marine oils ...
  • Structure and function of Scaptodrosophila lebanonensis alcohol dehydrogenase 

   Yimingjiang, Wuxiuer (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2012-09-18)
   Originating from a fruit fly species, Drosophilid alcohol dehydrogenases enzymes (DADHs) belong to the Short-chain dehydrogenases/reductases (SDR) family. Covering a wide range of species, SDR family members show very similar structure and chemical reaction mechanism. In human there are, so fare, at least 24 SDR enzymes that are connected to diseases. Therefore, understanding the function and chemical ...
  • Structure, function and inhibition of the serotonin transporter studied by molecular docking, -dynamics and virtual screening 

   Gabrielsen, Mari (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2011-09-16)
   Den tre-dimensjonale (3D) strukturen til serotonin-transporteren er ukjent og arbeidet som beskrives i avhandlingen er basert på teoretiske 3D-modeller av transporteren. Modellene har blitt brukt til å simulere bevegelsene i transporterstrukturen som skjer når serotonin transporteres samt til å studere hvordan forbindelser som blokkerer transporten binder til transporteren. For å gjøre det sistnevnte ...
  • Structure, function and ligand interactions of the ecdysone receptor from Daphnia magna 

   Evenseth, Linn Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-02)
   Background: Endocrine disruptors are of an increasing concern to the global environment due to their ability to modulate endocrine processes and cause adverse apical effects. Invertebrates are important species in the aquatic environment and are a central subject for toxicological testing, but the effects of endocrine disruptors (EDs) in invertebrates are limited due to less knowledge concerning the ...
  • Structure-activity relationship studies of the aromatic positions in cyclopentapeptide CXCR4 antagonists 

   Mungalpara, Jignesh; Zachariassen, Zack George; Thiele, Stefanie; Rosenkilde, MM; Våbenø, Jon (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   The cyclopentapeptide CXCR4 antagonist FC131 (cyclo(-Arg1-Arg2-2-Nal3-Gly4-D-Tyr5-), 2; 2-Nal = 3-(2-naphthyl)alanine) represents an excellent starting point for development of novel drug-like ligands with therapeutic potential in HIV, cancer, stem-cell mobilization, inflammation, and autoimmune diseases. While the structure–activity relationships for Arg1, Arg2, and Gly4 are well established, less ...