Now showing items 2348-2367 of 6105

  • Haem iron intake and risk of lung cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort 

   Ward, Heather A; Whitman, Julia; Muller, David C; Johansson, Mattias; Jakszyn, Paula; Weiderpass, Elisabete; Palli, Domenico; Fanidi, Anouar; Vermeulen, Roel; Tjønneland, Anne; Hansen, Louise; Dahm, Christina C.; Overvad, Kim; Severi, Gianluca; Boutron-Ruault, Marie-Christine; Affret, Aurélie; Kaaks, Rudolf; Fortner, Renee; Boeing, Heiner; Trichopoulou, Antonia; La Vecchia, Carlo; Kotanidou, Anastasia; Berrino, Franco; Krogh, Vittorio; Tumino, Rosario; Ricceri, Fulvio; Panico, Salvatore; Bueno-De-Mesquita, Hendrik Bastiaan; Peeters, Petra H; Nøst, Therese Haugdahl; Sandanger, Torkjel M; Quirós, José Ramón; Agudo, Antonio; Rodríguez-Barranco, Miguel; Larrañaga, Nerea; Huerta, Jose Maria; Ardanaz, Eva; Drake, Isabel; Brunnström, Hans; Johansson, Mikael; Grankvist, Kjell; Travis, Ruth C.; Freisling, Heinz; Stepien, Magdalena; Merritt, Melissa A.; Riboli, Elio; Cross, Amanda J. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-10-18)
   <p><i>Background</i>: Epidemiological studies suggest that haem iron, which is found predominantly in red meat and increases endogenous formation of carcinogenic N-nitroso compounds, may be positively associated with lung cancer. The objective was to examine the relationship between haem iron intake and lung cancer risk using detailed smoking history data and serum cotinine to control for potential ...
  • Halibut mitochondrial genomes contain extensive heteroplasmic tandem repeat arrays involved in DNA recombination 

   Johansen, Steinar D.; Mjelle, Kenneth A.; Karlsen, Bård O.; Jørgensen, Tor Erik; Moum, Truls (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008-01-11)
   Background: Halibuts are commercially important flatfish species confined to the North Pacific and North Atlantic Oceans. We have determined the complete mitochondrial genome sequences of four specimens each of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus), Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) and Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), and assessed the nucleotide variability within ...
  • Haller i nord. En kartlegging og analyse av anleggsbruk i 11 nordnorske innendørshaller. Del I 

   Rafoss, Kolbjørn (Research report; Forskningsrapport, 2003)
  • Haller i nord. En kartlegging og analyse av anleggsbrukere av nordnorske innendørshaller. Del II 

   Rafoss, Kolbjørn (Research report; Forskningsrapport, 2004)
  • Haptoglobin 2-2 Genotype, Patient, and Graft Survival in Renal Transplant Recipients 

   Dupont, Laust; Eide, Ivar Anders; Hartmann, Anders; Christensen, Jeppe Hagstrup; Åsberg, Anders; Jenssen, Trond Geir; Krarup, Henrik; Svensson, My Hanna Sofia (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-09-22)
   Background:<br> Cardiovascular disease is the leading cause of death in renal transplant recipients (RTRs). An association between haptoglobin genotype 2 - 2 and cardiovascular disease has been found in patients with diabetes mellitus and liver transplant recipients. To date, the role of haptoglobin genotype after renal transplantation has not been studied. <br>Methods:<br> In this single centre ...
  • Har bakterieidentifikasjon og resistensbestemmelse innvirkning på valg av antibiotikaregime ved bakteriemi? : en studie gjort ved Universitetssykehuset i Nord- Norge 

   Bruvoll, Tina Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-20)
   Bakgrunn: Antibiotikaresistens er i dag blitt et signifikant problem på grunn av vårt misbruk – både overforbruk, underforbruk, feilbruk, manglende compliance, inadekvat dosering og ikke minst en likegyldighet til bruk. For alvorlige infeksjonssykdommer som sepsis kan dette gi dramatiske konsekvenser, da man er avhengig av effektive terapimidler da sykdommen er forbundet med høy morbiditet og ...
  • Har indusert sputum en plass i utredningen av pasienter med latent tuberkulose? En intern kvalitetsundersøkelse ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. 

   Eriksen, Stine Skar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-30)
   Bakgrunn: Diagnostisering og vurdering om det foreligger behandlingsindikasjon for latent tuberkulose innebærer at spesialist må forsøke å utelukke aktiv tuberkulose. Indusert sputum brukes som et diagnostisk verktøy til dette formål. Hensikten med denne oppgaven var å gjøre en kvalitetssikring og evaluering av helsetjenesten i forhold til bruk av indusert sputum hos personer med latent tuberkulose. ...
  • Har jordmødre og helsesøstre i Nord-Norge nødvendig kunnskap om det essensielle sporstoffet jod og om jodstatus blant gravide og ammende kvinner? MISA 2-undersøkelsen 2017–2018 

   Nygård, Marie Engdal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-27)
   Sammendrag Bakgrunn: Mild til moderat jodmangel er påvist hos gravide og ammende kvinner i Norge, noe som kan påvirke hjerneutviklingen til fosteret og redusere barnets IQ. Jordmødre og helsesøstre har en sentral rolle i veiledning av utsatte grupper knyttet til svangerskap og ammeperiode. Denne studien evaluerer i hvilken grad jordmødre og helsesøstre i Nord-Norge har nødvendig kunnskap om jod ...
  • Har norske kvinner tilgang på evidensbasert informasjon om mammografiscreening? En systematisk gjennomgang av skriftlig pasientinformasjon 

   Olsborg, Signe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-07)
   Bakgrunn: I Norge inviteres alle kvinner i alderen 50 til 69 år til mammografiscreening hvert andre år. Målet er å redusere dødeligheten av brystkreft. Screening innebærer imidlertid også flere ulemper, med risiko for blant annet falsk positive prøver, overdiagnostikk og overbehandling. Som brukere av helsevesenet har de inviterte kvinnene en lovfestet rett til informasjon om dette. Vi ønsket å ...
  • Harnessing Innate Immunity - Complement and TLR Inhibition in Experimental Models of Gram Positive and Polymicrobial Bacteremia and Sepsis 

   Skjeflo, Espen Waage (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2017-11-28)
   Sepsis is a syndrome of life-threatening organ malfunction caused by a dysregulated host response to infection. The complement, kallikrein/kinin, coagulation and fibrinolysis plasma cascade systems as well as the TLR system recognize and initiate the immediate responses to infection and thus play an important role in the development of sepsis. In this regard, the ubiquitous TLR co-receptor, CD14, ...
  • Have Changes in Systemic Treatment Improved Survival in Patients with Breast Cancer Metastatic to the Brain? 

   Nieder, Carsten; Marienhagen, Kirsten; Dalhaug, Astrid; Norum, Jan (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008-07-16)
   Newly developed systemic treatment regimens might lead to improved survival also in the subgroup of breast cancer patients that harbour brain metastases. In order to examine this hypothesis, a matched pairs analysis was performed that involved one group of patients, which were treated after these new drugs were introduced, and one group of patients, which were treated approximately 10 years earlier. ...
  • Hazard Characterization of Modified Vaccinia Virus Ankara Vector: What Are the Knowledge Gaps? 

   Okeke, Malachy Ifeanyi; Okoli, Arinze Stanley; Diaz Canova, Diana Karina; Oludotun, Taiwo G.; Tryland, Morten; Bøhn, Thomas; Moens, Ugo (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-10-29)
   Modified vaccinia virus Ankara (MVA) is the vector of choice for human and veterinary applications due to its strong safety profile and immunogenicity in vivo. The use of MVA and MVA-vectored vaccines against human and animal diseases must comply with regulatory requirements as they pertain to environmental risk assessment, particularly the characterization of potential adverse effects to humans, ...
  • The hazards of death by smoking in middle-aged women 

   Gram, Inger Torhild; Sandin, Sven; Braaten, Tonje; Lund, Eiliv; Weiderpass, Elisabete (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   Recent studies have found that the risk of death continues to increase among female smokers, as compared with women who have never smoked. We wanted to examine the effect of smoking on all-cause and causespecific mortality and calculate the corresponding population attributable fraction (PAF) of mortality in the Norwegian women and cancer study; a nationally representative prospective cohort ...
  • Hälsorisker vid snusbruk 

   Dagenborg, Jennie-Ann Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-15)
   Bakgrund: Det råder oenighet bland forskare när det gäller snusets effekt på hälsan. Fem översiktsrapporter, där man ser på skadepåverkningen av snus, har publicerats och den epidemiologiska forskningen har tolkats på olika sätt. Metod: En systematisk identifisering av litteratur och kritisk värdering av de epidemiologiska studier som har inkluderats i översiktsrapporterna om snusets hälsoeffek ...
  • Håndskader hos fiskere 

   Eriksen, Svenn Roger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004-09)
  • Håndskader i yrkeslivet, grad av innrapportering til Arbeidstilsynet 

   Sørmo, Dag-Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2002-09)
  • Håndtering av ikke-somatisk sykdom i allmennpraksis 

   Bårnes, Jon Albert Dagsson (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Sammendrag Formål: Undersøkelse av hvordan allmennleger håndterer pasienter med ikke-somatisk problemstilling i klinisk praksis. Design: Dette er en kvalitativ undersøkelse med deltakende observasjon i allmennpraksis. Setting: 2 allmennleger på samme legekontor, «Jonas» og «Nina» ble observert under konsultasjoner. Legene var ulike med henblikk på alder, kjønn og erfaring. Metode: 34 ulike ...
  • Håp og livsmot i sykdomsfortellinger etter hjerneslag 

   Kitzmüller, Gabriele (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-11-25)
   This essay illuminates the meaning of hope and life courage in the narratives of Tomas and Maria, a couple who had experienced the life changing consequences of Maria’s stroke. Hope is supported by the couple’s strong and loving relationship and by empathy and caring in their relationships with professional caregivers. In this way, the relational component of hope is revealed as the most important ...