Show simple item record

dc.contributor.authorMæhre, Kjersti Sunde
dc.contributor.authorStorli, Sissel Lisa
dc.date.accessioned2012-03-26T09:39:48Z
dc.date.available2012-03-26T09:39:48Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractArtikkelen handler om hvorvidt, og på hvilken måte refleksjonsgrupper med sykepleierstudenter og sykepleielærer i spesialisthelsetjenesten er virksomme i oppøving til å bli en kyndig sykepleier. Studentenes ukentlige refleksjonsmøter i løpet av deres medisinske praksisperiode er blitt til i løpet av et pedagogisk aksjonsforskningsprosjekt (2006 – 2009), kalt ”Når praksisfelt og skole flyter sammen”. Studentevalueringer og loggdata viste at refleksjonsgruppene var viktige for studentenes læring, men sa lite om på hvilken måte. Dette ble utforsket gjennom et fokusgruppeintervju med 8 studenter. Det utkrystalliserte seg fem tema: Å utvikle kunnskap, Erfaringslæring, Anerkjennelse av egen sårbarhet, Å oppøve faglig skjønn og Å være i bevegelse mot profesjonell yrkesutøvelse. I en sammenfattende tyding fremkom Dannelse som et overordnet tema. Refleksjonsrommet drøftes som en dannelsesarena, en ”refleksjonsoase”, hvor studentene erfarer at de får et personlig og reflektert forhold til kunnskapene de erverver seg. Kunnskaper og dannelse vil da sammen, og i vekselvirkning med hverandre, hjelpe dem mot en bedre yrkesutøvelse.en
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for helseforskning 7(2011) nr. 1 s. 91-109en
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 806669
dc.identifier.issn1504-3614
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4057
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3777
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversitetet i Nordlanden
dc.publisherUniversity of Nordlanden
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.titleRefleksjonsgrupper for sykepleierstudenter i klinisk praksis : en læringsarena for dannelse mellom teori - og praksisfelten
dc.typeJournal articleen
dc.typeTidsskriftartikkelen
dc.typePeer revieweden


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record