Show simple item record

dc.contributor.authorHaugdahl, Hege Selnes
dc.contributor.authorVikan, Astri
dc.contributor.authorBjerkeset, Ottar
dc.contributor.authorHamran, Torunn
dc.date.accessioned2012-03-26T09:46:17Z
dc.date.available2012-03-26T09:46:17Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractDen nasjonale spørreundersøkelsen blant turnusleger fra 2007-2008 viste at veiledningen ved sykehuset Levanger var mangelfull. Formålet med denne kvalitative studien var derfor å få en bedre forståelse av turnuslegers erfaringer med veiledning i turnustjenesten. Kvalitative intervju av syv turnusleger som hadde gjennomført turnustjeneste ved sykehuset Levanger i 2007-2008. Erfaringene ble analysert ved hermeneutisk fenomenologisk metode. Ansvar er et overordnet tema som kommer til uttrykk i følgende tre undertema: (1) manglende opplæring, (2) prøving og feiling og (3) å være til nytte. Ved medisinsk avdeling var turnuslegene mye alene i mottakelsen og skrev innkomstjournaler. Turnuslegene opplevde dette som rutinearbeid. Ved kirurgisk avdeling deltok de mer selvstendig i pasientbehandlingen. Å være til nytte var en viktig motivasjon for læring. Fortolkning. Ansvar for pasientbehandling gir tilgang til læringssituasjoner og er motiverende. Men mangel på veiledning kan føre til feilbedømming og gi uheldige konsekvenser både for turnuslegene selv og pasientene. Tilfeldig organisering av turnustjenesten kan også få konsekvenser for sykehusets ansvar for å gi forsvarlig helsehjelp.en
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for helseforskning 7(2011) nr. 2 s. 29-38en
dc.identifier.issn1504-3614
dc.identifier.otherFRIDAID 872347
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4059
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3779
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Nordlanden
dc.publisherUniversitetet i Nordlanden
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleTurnuslegers erfaringer med veiledning i turnustjenestenen
dc.typeJournal articleen
dc.typeTidsskriftartikkelen
dc.typePeer revieweden


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record