Show simple item record

dc.contributor.advisorKirkhaug, Rudi
dc.contributor.authorMartinsen, Tom
dc.date.accessioned2012-04-24T07:18:19Z
dc.date.available2012-04-24T07:18:19Z
dc.date.issued2011-11-15
dc.description.abstractOppgavens tittel; Intensjonsbasert ledelse i ikke-militære organisasjoner, skisserer også oppgavens formål. Oppgaven skal bidra med å klarlegge nye problemstillinger når den militære ledelsesfilosofien intensjonsbasert ledelse anvendes i ikke-militære organisasjoner. Oppgaven har følgende problemstilling; I hvilken grad har Eiva-Safex sitt lederteam gjennomført intensjonsbasert ledelse – og har ikke-militære organisasjoner de nødvendige betingelser for å gjennomføre ledelsesfilosofien? Oppgaven benytter en kvalitativ metode, med bruk av både intervjuguide og fokusgruppe. Oppgaven forfekter fem hovedkonklusjoner. For det første at ledelsesfilosofien må forankres helt ned til det enkelte individ, og ikke kun ned til laveste ledelsesnivå. For det andre at ledelsesfilosofien ikke betinger personlige egenskaper hos organisasjonsmedlemmene, men at det er fordelaktig, og at erkjennelsen gir føringer for organisasjonen. For det tredje at man selekterer på et annet grunnlag i ikke-militære organisasjoner, men at man like fullt bør tilstrebe og selektere personell med egnede egenskaper. For det fjerde erkjenner oppgaven at ikke-militære organisasjoner har reduserte treningsmuligheter, men selv om rammene er annerledes, så er fortsatt forutsetningene for implementering tilstede. Oppgaven konkluderer til slutt med at ikke-militære organisasjoner har de nødvendige forutsetninger for ledelsesfilosofien.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4137
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3857
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-6901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.titleIntensjonsbasert ledelse i ikke-militære organisasjoneren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record