Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Bjørnar
dc.contributor.authorFigenschau, Ingar
dc.date.accessioned2012-06-27T12:06:39Z
dc.date.available2012-06-27T12:06:39Z
dc.date.issued2012-05-15
dc.description.abstractOppgaven ønsker å belyse økse- og bilematerialet fra Troms og Finnmark, og gi materialet en kontekstuell og funksjonell identitet. Gjennom dokumentering og gjenstandsanalyse settes øksene og bilene inn i en konkret sammenheng. Det er valgt å anvende håndverksterminologi på materialet, da dette bidrar til å sette øksene og bilene i en bredere fortolkningsramme. For å kunne belyse materialet har jeg valgt å se nærmere på hvilke prosesser som spiller inn mellom håndverker, materiale og redskap. Fokuset vil være på de formgivende elementene og prosessene som spiller inn på tingenes bestemte form. Basert på egne tolkninger og forslag gjennom å kombinere arkeologi og handverkstradisjon, fremlegger jeg tre hovedtyper, herunder skogsøks, bile og spesialredskaper. Oppgaven ser nærmere på materialets geografiske spredning og kontekst, noe som muliggjør en analyse på et mer lokalt plan, men også i en større historisk kontekst. Avslutningsvis diskuteres blant annet materialets formvariasjon, stil, endring, utvikling og om eventuelle symbolske og etnisk kommunikative aspekter spiller inn på øksenes utforming. Innenfor disse rammene har den produserende og brukende håndverkeren en viktig rolle, og jeg ser nærmere på samspillet mellom håndverkeren og materiale.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4305
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4025
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDARK-3900en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Nordisk arkeologi: 091en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091en
dc.subjectØksen
dc.subjectBileen
dc.subjectRedskapen
dc.subjectHåndverkeren
dc.subjectGjenstandsanalyseen
dc.subjectArkeologien
dc.subjectHåndverksterminologien
dc.subjectTromsen
dc.subjectFinnmarken
dc.subjectMiddelalderen
dc.subjectNyere tiden
dc.subjectTeknologien
dc.subjectIboende kvaliteter i råstoff og verktøyen
dc.subjectTekniske ferdigheteren
dc.subjectKunnskapen
dc.subjectDistribusjonen
dc.subjectKonteksten
dc.subjectStilen
dc.subjectSituert tilskrivningen
dc.subjectSekundær tilskrivningen
dc.subjectDissonansen
dc.subjectKonsonansen
dc.subjectSmeden
dc.subjectMiniatyrøkseren
dc.subjectBoløkseren
dc.subjectAmurøkseren
dc.subjectMiddelaldersk skogsøksen
dc.subjectHuggøkseren
dc.subjectSakseslipte bileren
dc.subjectBiler med eggforsterkningen
dc.subjectTeksleen
dc.subjectArbeidsøkseren
dc.subjectEtnisiteten
dc.subjectFunksjonen
dc.subjectSlipfasen
dc.subjectEggvinkelen
dc.subjectFalen
dc.subjectSkafthullen
dc.subjectKverkeen
dc.subjectEggkurvaturen
dc.subjectHælen
dc.subjectHalsen
dc.subjectBladen
dc.subjectFramhynnaen
dc.subjectBakhynnaen
dc.subjectSkafthullsfliken
dc.titleØksemateriale fra Troms og Finnmark, ca 1050-1900 evt : en handverksbasert gjenstandsanalyseen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)