Show simple item record

dc.contributor.advisorJensen, Einar
dc.contributor.advisorOlsen, Ragnar
dc.contributor.authorVu, Kim Anh Thi
dc.date.accessioned2012-07-03T10:06:01Z
dc.date.available2012-07-03T10:06:01Z
dc.date.issued2012-06
dc.description.abstractKrill er rik på omega-3 fettsyrene EPA og DHA, noe som forklarer den store kommersielle interesse for fangst og foredling av krill. I krillolje er det mye fosfolipider sammenliknet med fiskeoljer. Flere hevder at EPA og DHA utnyttes bedre når de er bundet i fosfolipider enn når de fins i triacylglyserol (Bunea et al, 2004; Werner, Havinga et al, 2004). Det er gjort lite forskning på krillolje og helse. Studier som har blitt gjort av krillolje sammenlikner helseeffekten av krillolje med fiskeolje. En studie viste at krillolje reduserte kolesterol (LDL) og økte nivået av det gode kolesterolet (HDL). I tillegg hjelper det å kontrollere blodsukkernivået og kan dermed bidra til å forebygge diabetes (Bunea et al, 2004). I en dobbeltblind klinisk studie reduserte krillolje inflammasjon og artritt symptomer i en kort behandlingsperiode på 7 og 14 dager (Deutsch, 2007; Massrieh, 2008). En annen studie viste at kvinner med premenstruelt syndrom (PMS) ble mindre plaget (Sampalis et al, 2003). Målet med oppgaven var å analysere innholdet av fettklasser og fettsyresammensetning av kommersielle krilloljeprodukter. Fire forskjellige krilloljeprodukter ble undersøkt. Fettklassene ble separert ved bruk av fast fase ekstraksjon og analysert ved tillaging av fettsyremetylestere for videre analyse med gasskromatografi. Fettsyrene fra Complete krillolje og utvalgte fraksjoner etter fast fase ekstraksjon ble identifisert ved å sammenlikne observerte retensjonstider med kjente fettsyrestandarder. Analyse fra fettsyresammensetningen av Complete krillolje viste at innholdet av EPA var 16,7 % og 8,8 % DHA. Blant mettede fettsyrer var 16:0 den dominerende fettsyren og 18:1, 20:5n-3 og 22:5n-6 blant umettede og flerumettede fettsyrer. Fosfolipider, triacylglyseroler og frie fettsyrer var de viktigste fettklassene i krillolje. Ulike lipidklasser bestod av relativt forskjellige fettsyrer. EPA utgjorde 31,5 % og DHA 15 % i fraksjonen som inneholdt fosfolipider. Tilsvarende 24,6 % EPA og 16 % DHA i frie fettsyre fraksjonen. Fosfolipider og frie fettsyrer fraksjonene inneholdt mest flerumettede fettsyrer, mens den nøytrale lipidfraksjonen inneholdt mest mettede fettsyrer og lite flerumettede fettsyrer. Et av krilloljeproduktene hadde en relativt høy andel frie fettsyrer som er over den anbefalte grenseverdien for marine oljer til humant konsum i følge Global Organization for EPA and DHA (GOEDs), mens de tre andre krilloljeproduktene ligger innenfor den anbefalte grenseverdien.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4326
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4043
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDFAR-3901en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Kjemi: 440::Analytisk kjemi: 445en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Chemistry: 440::Analytical chemistry: 445en
dc.titleFettsyresammensetning og kvalitetsaspekter og kommersielle krilloljeprodukteren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)