Show simple item record

dc.contributor.advisorHoogensen Gjørv, Gunnhild
dc.contributor.authorIversen, Jørn Håvard
dc.date.accessioned2012-09-27T12:42:08Z
dc.date.available2012-09-27T12:42:08Z
dc.date.issued2012-06-01
dc.description.abstractStatlig identitet er en viktig del av internasjonal politikk. Identitet er avgjørende for hvordan stater oppfatter hverandre og legger grunnlaget for interesser og verdier. Identitet er derfor viktig i forhold til hvordan stater utformer sin utenrikspolitikk. I denne oppgaven har jeg konstruert et teoretisk verktøy som benyttes for å analysere ulike sider ved statlig identitet. Statlig identitet er en kompleks sammensetning av verdier og interesser. Det er derfor ikke unaturlig at det kan oppstå spenning mellom ulike interesser og/eller verdier. For å illustrere dette, har jeg tatt utgangspunkt i spenningen mellom tradisjonelle norske selvbilder og norske interesser knyttet til olje- og gassindustrien. Jeg har tatt i bruk to eksempler som illustrerer denne spenningen, Statoils aktiviteter i Angola og i Canada. I Angola har mye av kritikken vært knyttet til korrupsjon og menneskerettigheter. Kritikken mot oljesandprosjektet i Canada har i hovedsak dreid seg om klima og miljø. Begge disse eksemplene har fått mye omtale i det norske samfunn fordi man oppfatter dem som kontroversielle på bakgrunn av norske verdier og norske selvbilder. Det teoretiske verktøyet jeg har konstruert, har jeg benyttet for å analysere denne siden av norsk identitet. På denne måten har jeg belyst flere sider ved norsk statlig identitet og dermed gitt bedre innsikt i spenningen mellom selvbilder og interesser.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4495
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4214
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3900en
dc.subjectIdentiteten
dc.subjectInteresseren
dc.subjectVerdieren
dc.subjectOlje- og gassindustrien
dc.subjectutenrikspolitikken
dc.subjectselvbilderen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.titleKompleksitet i norsk identitet : en analyse av norsk olje- og gassindustrien
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)