Show simple item record

dc.contributor.advisorClaudi, Tor
dc.contributor.authorWelde, Ida Kathrin Ingebrigtsen
dc.date.accessioned2012-09-28T12:46:22Z
dc.date.available2012-09-28T12:46:22Z
dc.date.issued2012-09-15
dc.description.abstractPrevalensen av type 2- diabetes er økende i Norge på grunn av økende fedme i befolkningen, økt levealder og bedre behandling. I denne studien er behandlingen av type 2- diabetespasienter ved medisinsk poliklinikk ved Nordlandssykehuset (NLSH) og distriktene Meløy og Fauske sammenlignet. Alle data oppgaven er basert på er anonymiserte data hentet fra Norsk Diabetesregister for Voksne. Det er ikke tidligere sammenlignet behandling av pasienter med type 2- diabetes i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Studien avdekket at det i distriktene er mangelfull registrering av risikofaktorer og utførte målinger av mikroalbumin og kolesterol, og at det på noen områder var store ulikheter mellom de ulike legekontorene. Det ser ut til at de med dårligst glykemisk kontroll og flest mikrovaskulære komplikasjoner behandles ved NLSH. Noen av de best regulerte pasientene ved NLSH kan sannsynligvis tilbakeføres til sin fastlege, og noen av de dårligst regulerte pasientene i distriktene sannsynligvis kunne vært henvist til NLSH.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4518
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4235
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseID5.-årsoppgaveen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Endokrinologi: 774en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Endocrinology: 774en
dc.titleEn sammenligning av behandling av pasienter med type 2- diabetes i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenestenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)