Show simple item record

dc.contributor.advisorEilertsen, Gro Østli
dc.contributor.authorGundersen, Ingunn Margareetta
dc.contributor.authorHelland, Iren Eide
dc.date.accessioned2012-10-03T13:15:58Z
dc.date.available2012-10-03T13:15:58Z
dc.date.issued2012-06-01
dc.description.abstractBakgrunn: Systemisk lupus erytematosus (SLE) er en autoimmun multiorgansykdom med komplisert og ikke fullstendig kartlagt patogenese. Pasientene har mange ulike symptomer, som gjør sykdommen vanskelig å diagnostisere både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Cytokiner har en avgjørende rolle i dysregulering av celler og en viktig faktor ved lokal organskade. Tidligere studier har vist høye serumnivåer av ulike inflammatoriske cytokiner ved SLE, og det forskers på medikamenter som hemmer cytokiner. Vi ville derfor se om det var forskjell i serumkonsentrasjonene av cytokinene BAFF, APRIL og TRAIL hos lupuspasienter i Nord-Norge og friske kontroller. Vi ville også undersøke om det var korrelasjon mellom disse cytokinene og se etter assosiasjon mellom cytokinene og andre sykdomsfaktorer hos lupuspasienter. For å få en helhetlig forståelse av SLE, har vi også fordypet oss i de kliniske aspekter ved sykdommen. Metode: Oppgaven er en kasuskontroll studie. Vi har analysert serumprøver fra 100 lupuspasienter og 30 friske kontroller. Cytokinene APRIL, TRAIL og BAFF ble kvantifisert i serum ved hjelp av ELISA. Dataprogrammet SPSS staticstics v19 ble brukt til statistiske beregninger. Resultat: Alle de tre cytokinene APRIL, TRAIL og BAFF hadde en signifikant høyere konsentrasjon hos SLE pasientene sammenlignet med de friske kontrollene. APRIL konsentrasjonen hos SLE pasienter var 477,9 pg/ml mot 0,00 pg/ml hos kontroller, (p=0,015). TRAIL konsentrasjonen hos SLE pasienter var 87,83 pg/ml mot 34,18 pg/ml hos kontroller, (p=0,044). BAFF konsentrasjonen hos SLE pasienter var 1,73 ng/ml mot 0,98 ng/ml hos kontroller, (p<0,001). Vi fant inverse korrelasjoner mellom APRIL og TRAIL(R=-0,55, p<0,01), og TRAIL og BAFF (R=-0,20, p<0,05). Konklusjon: Våre funn bekrefter at cytokinene har en viktig rolle ved SLE. Det var ingen klare korrelasjoner mellom cytokinene, noe som tyder på at de sannsynligvis har ulike roller. Cytokinenes spesifikke rolle i SLE patogenesen er fortsatt ikke fullstendig kjent.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4533
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4239
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseID5.-årsoppgaveen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Reumatologi: 759en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Rheumatology: 759en
dc.titleSystemisk lupus erytematosus : økte serumnivå av cytokinene APRIL, TRAIL og BAFF hos SLE-pasienter i Nord-Norge.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)