Show simple item record

dc.contributor.advisorNormann, Britt
dc.contributor.authorHoff, Thomas
dc.date.accessioned2012-10-04T08:11:14Z
dc.date.available2012-10-04T08:11:14Z
dc.date.issued2012-05-15
dc.description.abstractBakgrunn for studien er egen interesse for trening og nevrologi. Gjennom erfaring og utprøving av styrketrening på denne pasientgruppen finner jeg det utfordrende å tilpasse styrketreningen til den enkelte pasienten. De fleste studier av styrketrening på pasienter med multippel sklerose er effektstudier og det finnes lite studier om hvordan styrketrening individualiseres og gjennomføres i faktisk praksis. Hensikten med studiet er å dokumentere og analysere hvordan styrketrening på pasienter med MS gjennomføres i praksis som ledd i bedring av gangfunksjon. Studien retter fokus mot hva fysioterapeuten gjør og hvilke tilpasninger som skjer. Observasjon som metode er valgt og videokamera ble brukt som hjelpemiddel. Utvalget i studien er strategisk valgt og består av 2 pasienter og en fysioterapeut. Temasentrert innholdsanalyse er gjennomført. Studiens hovedfunn viser: - kombinasjon av ulike kommunikasjonsformer synes sentralt for at fysioterapeuten og pasienten skaper et felles prosjekt i treningen noe som kan danne grunnlag for motivasjon og læring og bruk av aktivt tilpassede hender som fysisk kommunikasjonsform synes videre sentralt og fører til bedre bevegelseskvalitet i gjennomføringen av øvelsene. - Plassering av utstyr, fysioterapeutens nærhet og bruk av tilpassede hender rettet mot pasientens grunnleggende forutsetninger for å gjennomføre øvelsen synes å skape bedre rammebetingelser for bevegelse hos pasienten og bevegelseskvaliteten blir bedre og mer selektiv. - Gjennom å spesifikt optimalisere pasientens utgangstilling, kroppsholdning og akseforhold verbalt og med hender synes bevegelseskvalitet og kraftutviklingen å bli bedre i gjennomføringen av øvelser. Når øvelsene foregår uten justering av utgangstilling før og underveis synes det som at kompensatoriske strategier øker og minker muligheten for å trene spesifikt det øvelsen har som mål å trene. - Gjennomføring etter ordinære retningslinjer for styrketrening synes utfordrende på grunn av bevegelsesvansker og behov for kontinuerlige justeringer i øvelsene. - Det synes viktig å velge øvelser både ut ifra pasientenes gangproblem knyttet til styrke og tilrettelegge slik at pasienten lykkes i øvelsene.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4535
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4260
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3990en
dc.subjectKlinisk nevrologisk fysioterapien
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en
dc.titleStyrketrening for pasienter med multippel sklerose : en observasjonsstudieen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record