Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaugli, Trude
dc.contributor.authorMartinsen, Liv Johanne
dc.date.accessioned2012-10-15T07:37:56Z
dc.date.available2012-10-15T07:37:56Z
dc.date.issued2012-05-03
dc.description.abstractOppgaven omhandler barnets beste ved fastsettelse av fast bosted ved foreldrenes samlivsbrudd. I henhold til barneloven § 48 skal spørsmålet om fast bosted "først og fremst rette seg etter det som er best for barnet". Lagmannsrettspraksis fra 2011 er gjennomgått for å se hvilke argumenter som er sentrale ved valg av fast bosted for barn, og hvordan argumentene er veid mot hverandre. I oppgaven sammenliknes det med tidligere undersøkelser om samme tema, for å se hvilke utviklingstrekk man kan finne på området. Innholdet i barnets beste-vurderingen kan endre seg ut fra hva som til enhver tid anses som det beste for barn. Selv om de relevante momentene de siste ti-årene stort sett har vært de samme, kan det spores visse endringer i vektleggingen samt at nye hensyn er på vei inn i vurderingen.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4556
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4283
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902en
dc.subjectbarneretten
dc.subjectfast bosteden
dc.subjectbarnets besteen
dc.subjectlagmannsretten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Privatrett: 342en
dc.titleBarnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn : en analyse av lagmannsrettspraksis fra 2011.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)