Show simple item record

dc.contributor.advisorDahl-Eriksen, Tor Christian
dc.contributor.authorSølvsberg, Roger
dc.contributor.authorHaugan, Svein Erik
dc.date.accessioned2012-10-29T14:03:18Z
dc.date.available2012-10-29T14:03:18Z
dc.date.issued2012-06-14
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan statlige disiplinære organisasjoner vurderer kompetansen til kandidater som søker på stillinger. Vi har også undersøkt om de fremgangsmåter og verktøy som blir brukt er beskrevet i kompetansestrategiene til virksomhetene, og om organisasjonene har noe å lære av hverandre. For å kunne gi et svar på dette, har vi formulert følgende problemstilling: Hvilke fremgangsmåter og verktøy bruker statlige disiplinære organisasjoner for å vurdere kompetansen til de aktuelle kandidatene når de skal ansette en medarbeider? I hvilken grad inngår disse fremgangsmåtene og verktøyene i kompetansestrategien til organisasjonene, og i hvilken grad har eventuelle forskjeller mellom de undersøkte organisasjonene overføringsverdi? Denne masteroppgaven er basert på bruken av kvalitative metoder når vi har samlet inn data for å belyse problemstillingen. Vi har gjennomført dokumentstudier av skriftlige kilder for å finne data som kan bidra til å gi svar på problemstillingen, og vi har studert aktuell litteratur om kompetanse. I tillegg har det blitt gjennomført dybdeintervjuer av informanter fra Forsvaret, politiet og kriminalomsorgen, for å få klarhet i hvordan de tar hensyn til kompetanse når de gjennomfører sine seleksjonsprosesser. Vi har analysert intervjuene og dokumentstudiene, og deretter systematisert resultatene etter de spørsmålene vi stiller i problemstillingen. Oppgaven konkluderer med at Forsvaret, politiet og kriminalomsorgen benytter seg av noen verktøy og metoder for å vurdere kompetansen til aktuelle kandidater, men at det finnes muligheter til å benytte seg av flere. Vi finner at noen verktøy er beskrevet i kompetansestrategiene til virksomhetene, og vi vurderer at etatene bør kunne overføre erfaringer seg imellom innen visse deler av seleksjonsarbeidet.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4594
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4293
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-6901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectrekrutteringsprosessen
dc.subjectdisiplinære organisasjoneren
dc.subjectkompetanseen
dc.subjectkompetansestrategien
dc.subjectSeleksjonen
dc.titleSeleksjonsprosesser i statlige disiplinære organisasjoner : en studie av i hvilken grad Forsvaret, politiet og kriminalomsorgen selekterer med bakgrunn i kandidatens kompetanseen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record