Show simple item record

dc.contributor.advisorBuenz, Stefan
dc.contributor.advisorLaberg, Jan Sverre
dc.contributor.authorFjellaksel, Torgeir
dc.date.accessioned2012-12-03T09:33:50Z
dc.date.available2012-12-03T09:33:50Z
dc.date.issued2012-11-15
dc.description.abstractI denne oppgaven har 3D seismiske data blitt benyttet for å studere den øvre del av Naustformasjonen fra den midtre delen av Vøringmarginen på den midt-norske kontinentalmarginen. Oppgavens hovedfokus har vært å beskrive og tolke paleomiljøet i perioden 0,8 Ma og frem til nåtid med hovedfokus på Sklinnadjuprasets utvikling og genesen av de ulike rasavsetningene i studieområdet. En seismisk stratigrafi er etablert for de tre hovedenhetene Naust U, S og T. Denne er korrelert med publiserte, regionale 2D linjer, som tidligere har blitt benyttet i studier av Naustformasjonen. Den eldste enheten, Naust U, domineres av avsetninger som viser en pålappende intern seismisk signatur, dominert av undulerende, parallelle og kontinuerlige refleksjoner av medium amplitude. Disse avsetningene relateres til et avsetningsmiljø hvor sedimenter trolig har blitt påvirket av havstrømmer under avsetning. Langstrakte hauger tolkes til å være konturitt-driftavsetninger og representerer derved en videreføring av avsetningsmiljøet i den underliggende Kaiformasjonen. Kaiformasjonen har et polygonalt forkastningssystem som trolig også påvirker den overliggende enheten Naust U. Øvre del av enheten Naust U viser ett skifte i sedimentasjonsmiljø, som et resultat av at det Fennoskandiske isdekket avsatte glasigene sedimenter i form av glasiale debrisstrømmer innenfor studieområdet. Naust S inkluderer tykke glasiale debristrømavsetninger med en mektighet på opptil 100 meter. Disse avsetningene er korrelert til Elster glasiasjonen, som markerer den tredje siste glasiale perioden i Skjoldryggen-regionen. Disse avsetningene har blitt utsatt for betraktelig erosjon og remobilisering som kan knyttes til Sklinnadjupraset. Innenfor studieområdet antas raset å ha utviklet seg i fem ulike faser, basert på tilstedeværelsen av gjennomgående skjærsoner som skiller avsetninger med ulike morfologiske og seismiske karakteristika. Interne skjærsoner indikerer et komplekst samspill mellom erosjons- og avsetningsprosesser også innenfor sonene. Den yngste enheten, Naust T, representerer et markant skifte i sedimentasjonsmiljø til hemipelagiske og konturittiske prosesser som helt, eller delvis draperer de underliggende rasavsetningene.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4646
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4364
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDGEO-3900en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Marin geologi: 466en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Marine geology: 466en
dc.title3D seismisk analyse av rasavsetninger fra Sklinnadjupraset på midtre delen av Vøringmarginenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record