Show simple item record

dc.contributor.advisorFleten, Nils
dc.contributor.authorKielland, Line
dc.date.accessioned2012-12-06T11:45:59Z
dc.date.available2012-12-06T11:45:59Z
dc.date.issued2011-01-03
dc.description.abstractBakgrunn: Grunnet bekymring for tilveksten til uførepensjonsordningen har det i løpet av de seneste 15 årene vært gjennomført betydelige endringer i lovverk, offentlige retningslinjer og politiske føringer. På bakgrunn av dette vil det være interessant å studere perioden fra personer blir uføre første gang til innvilget uførepensjon, blant annet for å avdekke andre ytelser som har blitt tilstått i denne perioden, og hvilke endringer som foreligger over tid. Materiale og metode: Data fra FD-Trygd er hentet gjennom bestilling til SSB. Populasjonen består av 12850 personer i alderen 18 – 67 år som fikk innvilget uførepensjon i oktober og november i henholdsvis 1995, 2000 og 2005. Materialet er analysert ved bruk av enveis variansanalyse. Databehandlingen og analysene er utført i PASW (tidl. SPSS) 18. Resultater: År 2000 skiller seg signifikant fra både 1995 og 2005. Populasjonen fra dette måletidspunktet hadde det laveste gjennomsnittlige antall måneder fra første uføretidspunkt fram mot tilstått uførepensjon. Samme populasjon hadde også det laveste antall gjennomsnitt av måneder med andre helserelaterte ytelser (sykepenger ekskludert). For alle måletidspunktene ser det ut til at den andelen av utvalget med en gradert uførepensjon har et lavere gjennomsnitt av antall måneder fra første uføretidspunkt fram mot tilstått uførepensjon sammenlignet med den andelen av populasjonen med en uføregrad på 100 % Fortolkning: Det er særdeles vanskelig å konkludere med årsaksforklaring av resultatene som presenteres i denne oppgaven. Dette fordi årsakene til uførepensjon i seg selv er så sammensatte. Likevel antas det at alle endringene som har blitt gjennomført har hatt en effekt på forvaltningsetaten.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4660
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4374
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3950en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en
dc.subjectuførepensjonen
dc.subjectuføretidspunkten
dc.subjectforløpsdataen
dc.subjecttrygden
dc.titleVeien til uførepensjon : en sammenligning av stønadshistorikk før innvilget uførepensjon i år 1995, 2000 og 2005en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record